Week van de Werkstress
Deze week is het weer de Week van de Werkstress

Week van de Werkstress

Van 11 tot 15 november 2019 is het de 6e keer dat werkstress een week lang extra aandacht heeft. En terecht. Vorig jaar rond deze periode schreef ik over meer dan 1 miljoen werkende Nederlanders die het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes lopen. De tijd haalt ons in, Arbo Unie luidt nu de noodklok met de voorspelling dat een kwart van de werkende Nederlanders in 2030 minder kunnen werken door stress en overbelasting.

Op dit moment telt de Nederlandse beroepsbevolking 8,9 miljoen mensen, dat zijn bijna 7 op de 10 Nederlanders van 15 tot 75 jaar. Dus dat zou betekenen dat we bij een gelijkblijvende beroepsbevolking in 2030 ruim 2,2 miljoen mensen geheel of gedeeltelijk op de bank hebben zitten vanwege stress en overbelasting. Bizarre cijfers die een enorme impact gaan hebben op zowel ons welzijn als onze welvaart. Ziekte en uitval brengen veel onzekerheid, verdriet en kosten met zich mee.

Mijn persoonlijke missie

Vanzelfsprekend volg ik deze berichten rondom stress en burn-out die steeds vaker en in een ernstiger vorm voorkomen en het is frustrerend te zien dat het zo bergafwaarts gaat met de gezondheid, het welzijn en werkplezier van werkend Nederland. Ook ik maak ik de impact van burn-out de afgelopen jaren van dichtbij mee bij meerdere mensen in mijn nabije omgeving.

Volgens Willem van Rhenen, hoogleraar en stressexpert bij Arbo Unie zijn belangrijk basisbehoeften van de mens Autonomie, Verbinding en Bekwaamheid.  Als mens wil je zelf beslissen over wat je doet, waar je bij hoort en waarmee je je verbindt, maar dat je ook kunt blijven ontwikkelen. Dit is ook belangrijk binnen Staatvandienst. Mijn overtuiging is dat de vrijheid, het vertrouwen en de verbinding die er binnen onze organisatie is zich ook door vertaalt naar de kwalitatief goede  dienstverlening die onze opdrachtgevers en kandidaten ervaren. En van een tevreden klant worden wij op onze beurt dan natuurlijk ook gelukkig.

Mijn persoonlijke missie is om samen met al mijn Staatvandienst collega’s een positieve bijdrage te leveren aan ‘levens & loopbanen’ en de vermindering van stress en overbelasting. Hoe? Door bij te dragen aan het behouden of (her)vinden van werkplezier in een loopbaan die het beste past. We zeggen niet voor niets ‘je loopbaan dat ben jij’. Dat is iets moois, maar niet altijd vanzelfsprekend. Je hebt niet altijd alles in de hand. Soms overkomen je dingen in het leven die je niet had verwacht en waarop je, je dromen en ambities moet bijstellen.

Leven lang ontwikkelen

Vaak lijkt duurzame inzetbaarheid een containerbegrip, maar het is niet maar één ding. Het is afhankelijk van heel veel factoren en kan invulling krijgen vanuit gezondheid, vitaliteit, loopbaan, beleid, leiderschap en ontwikkeling. In veel gevallen is het zelfs een combinatie van al deze factoren. De kunst is te zien waarin je zou moeten investeren en het lef om dit ook daadwerkelijk te doen.

Sinds 1999 stimuleert de Nederlandse overheid dat oudere werknemers langer aan het werk blijven. Werk moet worden aangepast naar belastbaarheid van medewerkers en hierin heeft iedereen verantwoordelijkheid. Werkplezier wordt steeds belangrijker; het zorgt ervoor dat je productiever wordt, gemotiveerder en je levert betere prestaties. Dus duurzaam inzetbaar. En dit jaar staat het onderwerp Leven lang ontwikkelen (LLO) hoog op de agenda bij de overheid. Zij heeft in 2019 maar liefst € 1,6 miljard beschikbaar gesteld voor duurzame inzetbaarheidsbudgetten.

In Nederland hadden van de 5,4 miljoen werkenden voor wie er cao-afspraken gelden, in 2017 ongeveer 1,3 miljoen (24%) de beschikking over een individueel leer- en ontwikkelbudget, bedoeld voor de algemene scholing en ontwikkeling. Dit aantal blijft stijgen. Ik hoop van harte dat hier meer gebruik van wordt gemaakt om ervoor te zorgen loopbanen en werkplezier een positieve wending krijgen, en het stijgende aantal mensen met stress en burn-out klachten tegen te gaan.

Weten wat onze visie is op hoe wij samenwerken aan Duurzame inzetbaarheid?

Neem gerust contact op en leg je vragen bij ons neer. We denken samen na over een maatwerkoplossing die maakt dat jij en je collega’s niet gaan horen bij de groep werkenden die in 2030 langs de zijlijn staan.

Auteur: Ingomar Kuiter, operationeel directeur Staatvandienst

 

Laatste artikelen

Elk jaar nemen we ons van alles voor. We kennen ze allemaal, de goede voornemens voor het nieuwe Lees verder...

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) heeft impact op onze samenleving, in het bijzonder op de arbeidsmarkt. In Lees verder...

Staatvandienst, Omzien en Moedigh (SOM) zijn drie zelfstandig opererende bedrijven met een hoofdkantoor in Deventer. Dat is echter Lees verder...

Archief

Januari 2024 1 artikel
December 2023 1 artikel
Oktober 2023 2 artikelen
September 2023 1 artikel
Maart 2023 1 artikel
Februari 2023 1 artikel
Januari 2023 2 artikelen
December 2022 2 artikelen
November 2022 1 artikel
Oktober 2022 1 artikel
Augustus 2022 2 artikelen
Juni 2022 2 artikelen
5 tips voor een beter cv.
Schrijf je nu in en vergroot je kans op de arbeidsmarkt.