Ontwikkeling van medewerkers

Vroeger leerde iemand een vak, ging aan het werk bij een bedrijf, kreeg een lintje bij 25 jaar en bleef 40 jaar in dat vak werken. Die tijd is wel voorbij. Vernieuwingen in de technologie, demografische ontwikkelingen, digitalisering en veranderingen in de markt zorgen dat de inhoud van werk continu wijzigt. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers daarin meegaan. Stilstand is achteruitgang. Door je als werknemer te blijven ontwikkelen houd je aansluiting met het werk of geeft je de kans om juist een andere kant op te gaan. Je blijft flexibel. Als werkgever is het belangrijk werknemers daarin te stimuleren, zodat zij mee kunnen met de veranderingen en betrokken blijven bij hun werk. Maar wat brengt het je als werkgever en hoe stimuleer je werknemers om zich te ontwikkelen?

Heeft een werkgever behoefte aan deze ontwikkeling?

Het stimuleren van ontwikkeling van werknemers heeft meerdere voordelen. Het geeft een gevoel van bekwaamheid en uitdaging om je te blijven ontwikkelen in een vak. Het zorgt er ook voor dat een werknemer flexibel blijft, groeit en vooruit kan denken. Soms betekent het ook dat iemand andere inzichten krijgt over zijn werk. Dat andere werkzaamheden leuker zijn, dat een specialistenfunctie beter past of juist de ontwikkeling in de breedte binnen het bedrijf meer aansluit. En natuurlijk komt het voor dat werk bij een ander bedrijf beter past. Vaak zien wij dat werknemers energie krijgen van de mogelijkheid mee te kunnen denken over de ontwikkelingen bij het bedrijf, op de hoogte te blijven van de richting die een bedrijf op wil. Het draagt in veel gevallen bij aan meer werkplezier. 
Natuurlijk wil je als werkgever met je bedrijf mee in alle ontwikkelingen. Dat je met je bedrijf mee kunt met de vraag van de markt. Daar heb je de juiste werknemers voor nodig. Geef de mensen de gelegenheid om zich te ontwikkelen zodat je als bedrijf de juiste mensen aan boord hebt om snel en adequaat op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. De trein staat namelijk niet stil.

Hoe kun je als werkgever je werknemers stimuleren?

Naast dat het belangrijk is om je werknemers mee te nemen in ontwikkelingen, is het ook belangrijk te weten wat zij daarvoor denken nodig te hebben. Ga het gesprek aan en geef hen de kans om mee te denken en te participeren in de richting waar je naar toe wil. Dan start de motor vanzelf.

Wees transparant als door de ontwikkelingen er veranderingen kunnen ontstaan in het werk en het werkproces. Als dit betekent dat er verschillende of nieuwe functies ontstaan, kan functiedifferentiatie een oplossing zijn. Dat betekent dat door verbreding op verdieping de inhoud van de functie verandert en er ook geheel nieuwe functies ontstaan. Neem mensen mee in de mogelijkheid te solliciteren op een ander soort functie. Bied hen de mogelijkheid tot coaching of (om)scholing om zich een andere functie eigen te maken.

Ga ook eens in gesprek over de eigen talenten van een werknemer en hoe deze in het bedrijf passen. Mensen hebben vaak goede ideeën over het werk en de processen. Welke rol zij zelf daarin kunnen vervullen. Regelmatig horen wij dat mensen een functie buiten het bedrijf accepteren omdat ze meer in hun mars hebben. Door in gesprek te gaan met werknemers en ze te laten zien wat de mogelijkheden zijn, stimuleer je mensen in hun ontwikkeling. Zo zorg je dat ze verbonden blijven en voorkom je dat ze die kans elders gaan zoeken.

Als Staatvandienst geloven wij dat beleid op loopbaanontwikkeling gekoppeld aan bepaalde levensfases belangrijk is. Een grote groep mensen is nog grootgebracht in de tijd waarbij zekerheden belangrijk zijn, waaronder een vaste baan, goede inkomsten, een huis. De generatie van nu is veel meer op zoek naar werkgeluk. Werk doen omdat je het leuk vindt.
Door als werkgever regelmatig in gesprek te gaan. Te achterhalen wat iemand bezighoudt, welke competenties iemand heeft en verder wil ontwikkelen en welke kant iemand op wil. Te kijken op welke manier je als bedrijf daarin mee kunt bewegen en iemand een platform te bieden om zijn eigen talent te ontwikkelen. Je kunt als werkgever eerder inspelen op de loopbaanwensen van een werknemer. Natuurlijk komt het voor dat deze niet verenigbaar zijn. Dan is vertrek van een werknemer jammer, maar slaat het niet zo’n gat in de organisatie. Dus ga niet één keer het gesprek aan, maar doe dit regelmatig, gestructureerd en manage de verwachtingen.

Zijn werknemers door ontwikkeling loyaler?

Loyaliteit is het resultaat van betrokkenheid. Als je je mensen betrekt bij de ontwikkelingen, de plannen waar je naar toe wilt en op de hoogte bent van wat er speelt bij een werknemer, dan voelt iemand zich veel meer betrokken. Dat creëert loyaliteit. Als werknemers zien dat er mogelijkheden zijn voor (bij)scholing of mogelijkheden ontstaan binnen de organisatie door te kunnen groeien naar andere functies, geeft dat een gevoel van saamhorigheid. Erbij willen horen. Mensen zitten beter in hun vel en gaan met meer zin naar hun werk. Het zit niet altijd alleen in het inkomen. Dat is een korte termijn motivator. Je moet het gevoel hebben dat je kunt bijdragen, dat je competent bent en dat er naar je geluisterd wordt. Dat jouw ideeën ertoe doen. Een betere beloning kun je bijna niet krijgen. Dit draagt bij aan een positievere sfeer op de werkvloer. Zo kan de werkgever bouwen aan een hecht team van medewerkers.

Tips om je droombaan te vinden

Welke rol kan Staatvandienst hierin spelen?

Door met elkaar in gesprek te gaan kun je als werkgever achterhalen wat iemand bezighoudt. Alleen komt het voor dat een werknemer zelf ook niet weet wat zijn competenties zijn, welke richting hij op wil of wat hij in zijn mars heeft. Dan kan het helpen om een loopbaancoach in te schakelen. Zij hebben verschillende middelen en tests om dit te onderzoeken en een loopbaanadvies te geven. Denk aan een talentenanalyse, loopbaanscan of loopbaancoaching. Dat hoeft niet altijd een heel traject te zijn. Soms is één gesprek al voldoende om goed uit te vragen wat iemand beweegt of wat goed bij iemand zou passen. Mensen kunnen vastlopen in hun eigen ideeën en opvattingen. En een werknemer moet zich bewust zijn dat door iets anders te willen dit niet direct betekent dat je niet loyaal bent. Een gesprek met een buitenstaander kan iemand net het zetje in de goede richting geven. Kun je wat hulp gebruiken bij de ontwikkeling van je werknemers? Neem eens contact met ons op om te kijken welke mogelijkheden passen bij jouw bedrijf.

Staat uw antwoord er niet tussen? Neem dan direct contact met ons op.
Wij doen er alles aan om u verder te helpen. We staan u dan ook graag te woord.