Hoe verloopt een outplacementtraject voor jou als werkgever?

Voor een werkgever kunnen er diverse redenen zijn om een werknemer te ontslaan. Dit kan vanuit bedrijfseconomische redenen, als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie of als er een reorganisatie gaande is en er personeel ontslagen wordt. Ook kan ontslag tijdens ziekte of na twee jaar ziekte plaatsvinden. Allemaal situaties die er voor zowel werkgever als werknemer vaak ‘diep in hakken’. Outplacement is misschien wel de minst slechte optie om het ontslag dragelijk(er) voor beide partijen te maken; het draagt bij aan het goed afsluiten en het aangaan van een nieuwe start. Een outplacementtraject helpt een werknemer na ontslag of wanneer ontslag dreigt met het vinden van nieuw werk of de start als zelfstandige.

Ontslag van een werknemer vraagt om goede voorbereiding, helemaal met de Wet arbeidsmarkt in balans die op 1 januari 2020 zijn intrede deed. Sindsdien heeft elke werknemer, ongeacht de duur van en het type dienstverband, recht op transitievergoeding. Deze vergoeding, betaald door werkgever aan werknemer, is bedoeld voor werknemer om het vinden van een andere baan te compenseren. Hier komt outplacement om de hoek kijken.

Ben ik als werkgever verplicht om een outplacementtraject te bieden

Outplacement is niet verplicht, maar door het de werknemer aan te bieden neem je je verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap. En goed werkgeverschap is wel een verplichting.

Het recht op outplacement wordt vaak vastgelegd in een sociaal plan of een ontbindingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Dit betekent dat outplacement soms tijdens het dienstverband met huidige werkgever plaatsvindt, of pas na de ontbinding start. Heel belangrijk hierbij is dat werkgever duidelijkheid biedt over het al dan niet voortbestaan van de arbeidsovereenkomst en een einddatum hiervan!

Wat zijn de voordelen van outplacement voor de werkgever

Outplacement heeft zowel voor werknemer als werkgever voordelen. Het helpt een werknemer in een onzekere periode en begeleiding in een het rouwproces van het verlies van een baan. Het geeft weer hoop op een nieuwe uitdaging.

Het leidt in de praktijk vaak tot een goede afsluiting van de samenwerking tussen werkgever en werknemer, zeker als het resultaat een nieuwe baan is. Het goed afsluiten van ontslag komt vaak ten goede van het imago van het bedrijf.

Door outplacement uit te besteden aan een outplacementbureau hoef je je als werkgever niet inhoudelijk  bezig te houden met het begeleiden van en zoeken naar werk voor de werknemer. Jouw werknemer krijgt professionele begeleiding. Als werkgever ontvang je voortgangsrapportage(s) waarin je kort en bondig op de hoogte wordt gehouden.  Dit betekent veel tijdswinst en vaak versoepelt dit ook het ontslagproces.

Outplacement aanbieden als werkgever via Staatvandienst

Bij Staatvandienst volgt de werknemer een individueel traject naar passend duurzaam werk onder begeleiding van een vaste loopbaanconsultant met kennis van zaken. Onze loopbaanconsultants wonen en werken in de regio en kennen daardoor de regionale arbeidsmarkt goed. Gesprekken vinden dan ook plaats op vestigingen van Staatvandienst in de regio. Een traject bestaat uit een optimale mix van diensten hetgeen zorgt voor maximaal succes. De werknemer, de werkgever en de consultant maken een inschatting van de duur van het traject, dat uiteindelijk leidt tot een duurzame nieuwe baan. In 4 fasen wordt werknemer begeleid naar een nieuwe baan. Deze fasen zijn 1) Outplacementplan, 2) Oriëntatie, 3) Op weg naar werk en 4) Duurzaam werk. Bij het aanvaarden van een nieuwe baan, stellen we alles in het werk om de nieuwe baan te bestendigen. Onze aanpak is altijd resultaat- en toekomstgericht.

Neem contact met ons op over onze mogelijkheden voor outplacement voor jouw werknemers door het contactformulier in te vullen of bel op werkdagen tussen 09.00 en 17.30 uur op ons algemene nummer 0570-624899.

Staat uw antwoord er niet tussen? Neem dan direct contact met ons op.
Wij doen er alles aan om u verder te helpen. We staan u dan ook graag te woord.