Werkloos: wat je moet weten voor je een WW-uitkering aanvraagt


De arbeidsmarkt is flink in beweging. Veel organisaties raken in de problemen vanwege de coronacrisis. Een onvermijdelijk gevolg is dat mensen hun baan verliezen. Gelukkig vinden velen een goede nieuwe werkplek, maar anderen zijn tijdelijk of voor langere tijd aangewezen op een WW-uitkering.

Wie zelf ontslag neemt, of wie schuldig is aan zijn eigen ontslag, heeft meestal geen recht op een WW-uitkering. Wie ontslagen wordt, heeft vaak wél recht op een WW-uitkering. Bijvoorbeeld wanneer dat om zogeheten bedrijfseconomisch ontslag gaat. Je kan er per slot van rekening niets aan doen als je overtallig wordt vanwege een noodgedwongen reorganisatie. Ook als je akkoord gaat met het ontslag heb je recht op een WW-uitkering. De (financiële) afspraken bij een ontslag met wederzijds goedvinden worden vastgelegd in een zogeheten vaststellingsovereenkomst, of beëindigingsovereenkomst.
Wat zijn de andere regels? Wat moet je weten voordat je een WW-uitkering aanvraagt? Op welk bedrag heb je recht en voor hoe lang? En als je nieuw werk hebt gevonden, hoe zet je de uitkering dan weer stop? Op deze en andere vragen vind je hieronder de antwoorden.

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

Wie geheel of gedeeltelijk werkloos raakt, heeft mogelijk recht op WW. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je voldoen aan enkele WW-uitkering voorwaarden. Allereerst moet je zijn verzekerd voor werkloosheid. Wie in loondienst werkt, is automatisch verzekerd voor de WW. Je bent niet verzekerd als je bijvoorbeeld voltijds met onbetaald verlof bent, illegaal in Nederland verblijft of al recht hebt op AOW. Een andere voorwaarde voor WW is dat je 5 of meer uur van jouw arbeidsuren per week verliest, waarover je geen recht hebt op loon. Ook moet je direct beschikbaar zijn voor betaald werk. Dan is er nog de zogeheten ‘wekeneis’ die stelt dat je minimaal 26 weken moet hebben gewerkt in de 36 weken voorafgaand aan jouw werkloosheid.

Staatvandienst - WW-uitkering aanvragen

Hoe vraag ik een WW-uitkering aan?

Je kunt een WW-uitkering online aanvragen. Hiervoor heb je een DigiD nodig, jouw laatste loonstrook, laatste arbeidscontract en rekeningnummer. Als je nog een DigiD moet aanvragen, hou er dan rekening mee dat dit vijf dagen kan duren. De inschrijving als werkzoekende gebeurt automatisch bij jouw WW-aanvraag. Je kunt de uitkering aanvragen vanaf één week voor jouw laatste werkdag of uiterlijk één week na de laatste werkdag. De aanvraag neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

Aan welke plichten moet ik voldoen?

De sollicitatieplicht stelt dat je minimaal vier keer per vier weken moet solliciteren. Daarnaast moet je elke maand het formulier ‘Inkomstenopgave’ invullen, ook als je geen inkomsten had. Deze opgave staat klaar op ‘Mijn UWV’ na afloop van iedere maand. Dit formulier is vereist voor de uitbetaling van de WW-uitkering. Dit gebeurt binnen tien kalenderdagen na ontvangst van het formulier door het UWV.

Kan ik mijn WW-uitkering berekenen?

Wie recht heeft op een WW-uitkering ontvangt de eerste twee maanden 75 procent van het dagloon. Daarna wordt dit 70 procent. Jouw dagloon is het loon dat je gemiddeld verdiende bij jouw werkgever. Wanneer jouw dagloon hoger was dan het wettelijk maximum van € 222,78, dan wordt dit maximum gehanteerd bij het berekenen van jouw uitkering. Om de hoogte van jouw uitkering te berekenen is er online een handige Rekenhulp WW beschikbaar. De maximale hoogte van de WW-uitkering hangt dus af van jouw inkomsten voordat je werkloos werd en of je naast de WW-uitkering gedeeltelijk blijft of gaat werken. Wie meer dan 87,5 procent van het WW-maandloon verdient, komt niet langer in aanmerking voor een WW-uitkering. De uitbetaling van de uitkering vindt plaats na afloop van iedere kalendermaand.

Hoelang heb ik recht op een WW-uitkering?

De maximale duur van jouw WW-uitkering hangt af van het aantal weken of jaren dat je werkte voordat je werkloos werd. Voldoe je aan de ‘wekeneis’ dan krijg je een basisuitkering van drie maanden. Het maakt niet uit hoeveel uur je per week werkte in die 26 weken. Was je in die periode ziek, kreeg je zwangerschaps- en bevallingsverlof of nam je onbetaald verlof op? Of werkte je als zelfstandige? In die gevallen kijkt het UWV verder terug dan de laatste 36 weken, naar een periode waarin je wel minstens 26 weken werkte. Voldoe je aan de zogeheten ‘jareneis’ dan krijg je een verlengde uitkering. Aan die eis voldoe je als je in de afgelopen vijf jaar minimaal vier jaar hebt gewerkt. Hoe langer je hebt gewerkt, hoe langer je recht hebt op een WW-uitkering. De duur van jouw uitkering kan je zelf online berekenen. Als je weer werk hebt gevonden, kunt je de WW-uitkering stopzetten. Dit geef je aan bij het UWV.

Hoe kan Staatvandienst mij helpen?

Staatvandienst is opgericht in 2006 vanuit de gedachte er ‘samen werk van te maken’. Dat doen wij aan de hand van outplacement– of re-integratie trajecten en het geven van loopbaanadvies. Vanuit verschillende vestigingen verspreid over heel Nederland helpen wij mensen bij het benutten van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Voor iedereen die zonder werk komt te zitten, zoeken wij de optimale fit tussen mens, werk en organisatie.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier of door te bellen naar 0570-624899.

Staat uw antwoord er niet tussen? Neem dan direct contact met ons op.
Wij doen er alles aan om u verder te helpen. We staan u dan ook graag te woord.