Klachtenreglement

Staatvandienst hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is, hoe zorgvuldig daarbij ook te werk wordt gegaan, mensenwerk. Het is daarom niet uitgesloten dat een klant niet tevreden is over de dienstverlening of dat er iets mis gaat. Om een zorgvuldige behandeling van klachten te waarborgen heeft Staatvandienst een klachtenregeling opgesteld. De regeling is van toepassing op alle soorten klachten van klanten van Staatvandienst.