In gesprek met ProRail
Persoonlijke aandacht maakt het verschil in loopbaanadvies

Marja Creemers

Vandaag in gesprek met Marja Creemers, Loopbaanadviseur bij ProRail, over de samenwerking en duurzame inzetbaarheid.

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. De aanleg, het onderhoud, beheer en veiligheid valt onder hun verantwoordelijkheid. Samen met vervoerders zorgen medewerkers dat elke dag, 24/7, ruim 1,2 miljoen reizigers en 100.000 ton goederen op de plaats van bestemming komen. ProRail stimuleert medewerkers om te blijven werken aan hun eigen ontwikkeling. En dit is de basis voor de samenwerking met Staatvandienst.

Wat was de aanleiding om in gesprek te gaan met Staatvandienst?

Een aantal jaar geleden schreven wij een tender uit, waarin wij externe partijen zochten die het 1e gedeelte van het loopbaantraject, het persoonlijke analyse-traject en het 2e gedeelte, de externe arbeidsmarkt oriëntatie en benadering, konden verzorgen. Deze partijen moesten in staat zijn, om dit op een professionele wijze met gecertificeerde loopbaanadviseurs vorm te geven voor de ProRail medewerkers. Staatvandienst was één van de twee partijen die we destijds hebben geselecteerd.

Wat sprak jullie aan in onze aanpak?

Tijdens de presentatie door Staatvandienst en in de gesprekken had ik direct een goed gevoel bij de organisatie. Het verhaal en hun aanpak kwamen bij mij erg positief over. Een bijkomende factor was, dat ProRail medewerkers wonen en werken in heel Nederland. Een landelijk netwerk van gecertificeerde loopbaanadviseurs en kennis van de (regionale) arbeidsmarkt was een harde eis. ProRail medewerkers konden dan dicht bij huis of op werklocatie een traject volgen en/of op een goede manier begeleid worden in hun zoektocht naar ander werk. Daarin kon Staatvandienst prima voorzien. Voor ons was dit een mooie basis om met ze in zee te gaan.

Waarom biedt ProRail medewerkers Loopbaanadviestrajecten?

Een van de 5 pijlers van de medewerkersvisie van ProRail is ontwikkelen de norm. In dat kader vinden wij de persoonlijke ontwikkeling en het duurzaam inzetbaar zijn en blijven van medewerkers heel belangrijk. Wij stimuleren medewerkers om te blijven werken aan de eigen ontwikkeling en daarvoor bieden we verschillende middelen.
Verandering is namelijk het meest constant en door het voeren van het gesprek hierover maken wij medewerkers bewust, dat zij eigenaar zijn van hun loopbaan en de keuzes die zij daarin maken. Het vraagt van de medewerker voorbereiding om in die verandering mee te kunnen en dat is bewust stil blijven staan hoe je hierin staat en wat je nodig hebt om daarin mee te kunnen gaan.

Daarnaast werken binnen ProRail veel medewerkers die lang in dezelfde functie zitten en speelt vergrijzing een belangrijke rol. Wij willen meer jongeren aan onze organisatie binden en ouderen motiveren om in beweging te blijven, zodat hun kennis op peil blijft en weer ten goede komt op andere plekken in de organisatie.

Wij bieden hulp door samen met hen te kijken of zij hun talenten ook op andere plekken binnen ProRail in kunnen zetten. Van belang is dat mensen zelf nadenken over hoe je dit kunt realiseren en daarbij kan een loopbaantraject hulp bieden.

Hoe reageren mensen?

Heel wisselend. Wij vinden het belangrijk om eerst bewustwording en inzicht te creëren. We gaan actief te werk, om mensen te inspireren en te vertellen wat de organisatie aan ondersteuning kan bieden in hun ontwikkeling en welke rol wij daarin spelen als loopbaanadvies. Wij vertellen hoe je als medewerker inzetbaar blijft, daar eigenaarschap voor moet nemen, welke middelen wij kunnen bieden en wat de mogelijkheden binnen ProRail zijn. Mensen zijn blij dat leeftijd er niet toe doet. Dat we ze meenemen in de kansen die er zijn binnen de organisatie en dat hun spoorkennis een groot goed is voor ProRail. ProRail heeft die specialistische kennis ook nodig. Door koppeltjes te maken tussen oudere en jongere medewerkers wordt die kennis overgedragen en nieuwe kennis verworven en zo maken ze gebruik maken van elkaars talent.

Natuurlijk lukt het niet om iedereen te overtuigen om in beweging te komen. Maar bewustwording en inzicht creëren zijn de eerste stappen.

Zijn er vaste gespreksmomenten waarin loopbaanontwikkeling aan bod komt?

Wij maken gebruik van een zogenaamd ‘ontwikkelloket’, dat op vaste uren beschikbaar is om in gesprek te gaan met een loopbaanadviseur. Mensen kunnen zelf contact opnemen met loopbaanadvies over hun ontwikkelvragen en zich inschrijven voor workshops. Ook faciliteren we een loopbaanprogramma met allerlei interventies om medewerkers op een organische manier in beweging te krijgen en dat vraagt in sommige gevallen maatwerk. Wij bieden vaardigheidstrainingen via Staatvandienst en werkervaringsplaatsen intern en extern aan om andere kennis en kunde op te kunnen doen. Binnen ProRail is netwerken heel belangrijk. Wij enthousiasmeren ProRail medewerkers om zich te gaan oriënteren door het actief voeren van netwerkgesprekken met collega’s en andere organisaties. Het gaan onderzoeken of het beeld dat je hebt ook klopt en bij je past. In principe is er heel veel mogelijk binnen ProRail.

Ook vinden er gedurende het jaar gesprekken plaats tussen leidinggevende en medewerker. Ook wel ‘het goede gesprek’ genoemd. Daarin komen onderwerpen als ‘Hoe zit je in je vel, waar wil je naar toe groeien, wat heb je nodig, waarin kan ik je ondersteunen’ aan bod. Maar ook de vragen als ‘Wat als je je talenten niet meer kwijt kunt in je functie, of merkt dat er geen fit meer is met je huidige functie, of heb je al nagedacht over een plan B?

Hoe ervaar je het werken met Staatvandienst?

Zij reageren heel alert op vragen die wij hebben. Als ik iets vraag wat niet panklaar op de plank ligt bij Staatvandienst, gaat men erover nadenken en kijken hoe zij dit kunnen oppakken. En als er iets minder goed loopt pakken zij dit adequaat op. Natuurlijk komt het voor dat er niet altijd een klik is tussen een consultant en een medewerker van ons. Maar daarover gaan wij dan in gesprek. Ze zijn continu bezig om de kwaliteit te verbeteren en borgen. Elk kwartaal voeren we gesprekken met elkaar die ik heel constructief vind. Ik ben heel tevreden over de manier van werken.

Of ik Staatvandienst zou aanbevelen bij vrienden of collega’s?

Zeker. Ik ben zeer positief, met name door de één op één gesprekken, op locaties waar de medewerkers wonen of werken én de persoonlijke aandacht. Ik vind het contact erg prettig met Staatvandienst; heel professioneel.

Je merkt dat het nog een jong en groeiend bedrijf is. Soms is een dienst niet direct voorhanden. Dan onderzoeken zij de mogelijkheden om een specifieke dienstverlening te ontwikkelen en in te richten. Dat maakt de samenwerking zo leuk.

 

 

Laatste artikelen

Elk jaar nemen we ons van alles voor. We kennen ze allemaal, de goede voornemens voor het nieuwe Lees verder...

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) heeft impact op onze samenleving, in het bijzonder op de arbeidsmarkt. In Lees verder...

Staatvandienst, Omzien en Moedigh (SOM) zijn drie zelfstandig opererende bedrijven met een hoofdkantoor in Deventer. Dat is echter Lees verder...

Archief

Januari 2024 1 artikel
December 2023 1 artikel
Oktober 2023 2 artikelen
September 2023 1 artikel
Maart 2023 1 artikel
Februari 2023 1 artikel
Januari 2023 2 artikelen
December 2022 2 artikelen
November 2022 1 artikel
Oktober 2022 1 artikel
Augustus 2022 2 artikelen
Juni 2022 2 artikelen
5 tips voor een beter cv.
Schrijf je nu in en vergroot je kans op de arbeidsmarkt.