In gesprek met ProRail
Persoonlijke aandacht maakt het verschil in loopbaanadvies

Marja Creemers

Vandaag in gesprek met Marja Creemers, Loopbaanadviseur bij ProRail, over de samenwerking en duurzame inzetbaarheid.

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. De aanleg, het onderhoud, beheer en veiligheid valt onder hun verantwoordelijkheid. Samen met vervoerders zorgen medewerkers dat elke dag, 24/7, ruim 1,2 miljoen reizigers en 100.000 ton goederen op de plaats van bestemming komen. ProRail stimuleert medewerkers om te blijven werken aan hun eigen ontwikkeling. En dit is de basis voor de samenwerking met Staatvandienst.

Wat was de aanleiding om in gesprek te gaan met Staatvandienst?

Een aantal jaar geleden schreven wij een tender uit, waarin wij externe partijen zochten die het 1e gedeelte van het loopbaantraject, het persoonlijke analyse-traject en het 2e gedeelte, de externe arbeidsmarkt oriëntatie en benadering, konden verzorgen. Deze partijen moesten in staat zijn, om dit op een professionele wijze met gecertificeerde loopbaanadviseurs vorm te geven voor de ProRail medewerkers. Staatvandienst was één van de twee partijen die we destijds hebben geselecteerd.

Wat sprak jullie aan in onze aanpak?

Tijdens de presentatie door Staatvandienst en in de gesprekken had ik direct een goed gevoel bij de organisatie. Het verhaal en hun aanpak kwamen bij mij erg positief over. Een bijkomende factor was, dat ProRail medewerkers wonen en werken in heel Nederland. Een landelijk netwerk van gecertificeerde loopbaanadviseurs en kennis van de (regionale) arbeidsmarkt was een harde eis. ProRail medewerkers konden dan dicht bij huis of op werklocatie een traject volgen en/of op een goede manier begeleid worden in hun zoektocht naar ander werk. Daarin kon Staatvandienst prima voorzien. Voor ons was dit een mooie basis om met ze in zee te gaan.

Waarom biedt ProRail medewerkers Loopbaanadviestrajecten?

Een van de 5 pijlers van de medewerkersvisie van ProRail is ontwikkelen de norm. In dat kader vinden wij de persoonlijke ontwikkeling en het duurzaam inzetbaar zijn en blijven van medewerkers heel belangrijk. Wij stimuleren medewerkers om te blijven werken aan de eigen ontwikkeling en daarvoor bieden we verschillende middelen.
Verandering is namelijk het meest constant en door het voeren van het gesprek hierover maken wij medewerkers bewust, dat zij eigenaar zijn van hun loopbaan en de keuzes die zij daarin maken. Het vraagt van de medewerker voorbereiding om in die verandering mee te kunnen en dat is bewust stil blijven staan hoe je hierin staat en wat je nodig hebt om daarin mee te kunnen gaan.

Daarnaast werken binnen ProRail veel medewerkers die lang in dezelfde functie zitten en speelt vergrijzing een belangrijke rol. Wij willen meer jongeren aan onze organisatie binden en ouderen motiveren om in beweging te blijven, zodat hun kennis op peil blijft en weer ten goede komt op andere plekken in de organisatie.

Wij bieden hulp door samen met hen te kijken of zij hun talenten ook op andere plekken binnen ProRail in kunnen zetten. Van belang is dat mensen zelf nadenken over hoe je dit kunt realiseren en daarbij kan een loopbaantraject hulp bieden.

Hoe reageren mensen?

Heel wisselend. Wij vinden het belangrijk om eerst bewustwording en inzicht te creëren. We gaan actief te werk, om mensen te inspireren en te vertellen wat de organisatie aan ondersteuning kan bieden in hun ontwikkeling en welke rol wij daarin spelen als loopbaanadvies. Wij vertellen hoe je als medewerker inzetbaar blijft, daar eigenaarschap voor moet nemen, welke middelen wij kunnen bieden en wat de mogelijkheden binnen ProRail zijn. Mensen zijn blij dat leeftijd er niet toe doet. Dat we ze meenemen in de kansen die er zijn binnen de organisatie en dat hun spoorkennis een groot goed is voor ProRail. ProRail heeft die specialistische kennis ook nodig. Door koppeltjes te maken tussen oudere en jongere medewerkers wordt die kennis overgedragen en nieuwe kennis verworven en zo maken ze gebruik maken van elkaars talent.

Natuurlijk lukt het niet om iedereen te overtuigen om in beweging te komen. Maar bewustwording en inzicht creëren zijn de eerste stappen.

Zijn er vaste gespreksmomenten waarin loopbaanontwikkeling aan bod komt?

Wij maken gebruik van een zogenaamd ‘ontwikkelloket’, dat op vaste uren beschikbaar is om in gesprek te gaan met een loopbaanadviseur. Mensen kunnen zelf contact opnemen met loopbaanadvies over hun ontwikkelvragen en zich inschrijven voor workshops. Ook faciliteren we een loopbaanprogramma met allerlei interventies om medewerkers op een organische manier in beweging te krijgen en dat vraagt in sommige gevallen maatwerk. Wij bieden vaardigheidstrainingen via Staatvandienst en werkervaringsplaatsen intern en extern aan om andere kennis en kunde op te kunnen doen. Binnen ProRail is netwerken heel belangrijk. Wij enthousiasmeren ProRail medewerkers om zich te gaan oriënteren door het actief voeren van netwerkgesprekken met collega’s en andere organisaties. Het gaan onderzoeken of het beeld dat je hebt ook klopt en bij je past. In principe is er heel veel mogelijk binnen ProRail.

Ook vinden er gedurende het jaar gesprekken plaats tussen leidinggevende en medewerker. Ook wel ‘het goede gesprek’ genoemd. Daarin komen onderwerpen als ‘Hoe zit je in je vel, waar wil je naar toe groeien, wat heb je nodig, waarin kan ik je ondersteunen’ aan bod. Maar ook de vragen als ‘Wat als je je talenten niet meer kwijt kunt in je functie, of merkt dat er geen fit meer is met je huidige functie, of heb je al nagedacht over een plan B?

Hoe ervaar je het werken met Staatvandienst?

Zij reageren heel alert op vragen die wij hebben. Als ik iets vraag wat niet panklaar op de plank ligt bij Staatvandienst, gaat men erover nadenken en kijken hoe zij dit kunnen oppakken. En als er iets minder goed loopt pakken zij dit adequaat op. Natuurlijk komt het voor dat er niet altijd een klik is tussen een consultant en een medewerker van ons. Maar daarover gaan wij dan in gesprek. Ze zijn continu bezig om de kwaliteit te verbeteren en borgen. Elk kwartaal voeren we gesprekken met elkaar die ik heel constructief vind. Ik ben heel tevreden over de manier van werken.

Of ik Staatvandienst zou aanbevelen bij vrienden of collega’s?

Zeker. Ik ben zeer positief, met name door de één op één gesprekken, op locaties waar de medewerkers wonen of werken én de persoonlijke aandacht. Ik vind het contact erg prettig met Staatvandienst; heel professioneel.

Je merkt dat het nog een jong en groeiend bedrijf is. Soms is een dienst niet direct voorhanden. Dan onderzoeken zij de mogelijkheden om een specifieke dienstverlening te ontwikkelen en in te richten. Dat maakt de samenwerking zo leuk.

 

 

Laatste artikelen

Hoe zorg je voor bevlogenheid en houd je het in stand? Volgens Carrièretijger loop je als je bevlogen bent, Lees verder...

Goed nieuws! Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bevestigd dat de subsidie voor het ontwikkeladvies per 1 Lees verder...

Binnen Staatvandienst is (intern) loopbaanmanagement één van de HR processen die meer aandacht krijgt. Door in gesprek te Lees verder...

Dankbaarheid voor de vrijheid waarmee we opgroeien, hoezeer deze gemist wordt, hoe sleutelmomenten in het leven zomaar passeren Lees verder...

Marlie Poels, ROC Midden Nederland en Denise Vlug, Staatvandienst, over de samenwerking en de begeleiding van ex-medewerkers vanuit Lees verder...

Weer met plezier aan het werk na de vakantie De welverdiende vakantie is voorbij. Na een aantal weken te Lees verder...

NL Leert door: gratis ontwikkeladviestraject Half juli kondigden wij het al aan: alle werkenden en werkzoekenden kunnen een gratis Lees verder...

Gratis ontwikkeladviestraject Vanaf augustus kunnen werkenden en werkzoekenden een gratis ontwikkeladviestraject volgen via een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Minister Koolmees van Lees verder...

Mijn outplacementtraject, van sceptisch naar enthousiast "Mark heeft voor mij de mentale bewegingsvrijheid gecreëerd die ik nodig had om Lees verder...

Sinds half maart, toen corona zijn intrede deed, veranderde er in korte tijd veel op de Nederlandse arbeidsmarkt. Lees verder...

Noodpakket banen en economie 2.0 Op 20 mei presenteerde het kabinet het noodpakket 2.0, als opvolging van de maatregelen Lees verder...

4 redenen voor verlies van focus & tips om daarmee om te gaan! Sinds 6 mei weten we dat Lees verder...

Goed nieuws hebben we nodig Altijd fijn als een opdrachtgever en kandidaat tevreden zijn over onze aanpak! Nu ook Lees verder...

Tessa Schoemaker Vandaag in gesprek met Tessa Schoemaker, kandidaat van Hiske van Driel (vakspecialist en consultant regio NO). Tessa Lees verder...

Invloed COVID-19 Wat een rare weken liggen achter ons. Ik ben in de war. De informatie over het COVID-19 Lees verder...

Het zijn bizarre tijden waarin ons leven door het coronavirus ineens helemaal op zijn kop staat. In de Lees verder...

Coaching op veilige afstand Het is een bijzondere tijd waarin we uitgedaagd worden om op een andere wijze onze Lees verder...

Aanpassingen dienstverlening Sinds donderdagmiddag 12 maart heeft de overheid verschillende maatregelen getroffen om het verspreiding van het coronavirus te Lees verder...

“Tijdens het 2e spoor re-integratie traject met Nadine, consultant Staatvandienst, heb ik echt geleerd om anders naar zaken Lees verder...

SLIM-regeling In een veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk dat iedereen zich blijft ontwikkelen. De pensioenleeftijd is verhoogd dus we Lees verder...

Marja Creemers Vandaag in gesprek met Marja Creemers, Loopbaanadviseur bij ProRail, over de samenwerking en duurzame inzetbaarheid. ProRail is verantwoordelijk Lees verder...

Werkplezier Dat komt misschien door de huidige maatschappij waarin we leven. Alles moet leuk en goed zijn, we willen Lees verder...

Mariska Vandaag het verhaal van Mariska uit Utrecht en haar consultant Denise Vlug, van Staatvandienst Utrecht. Mariska werkte bij de Lees verder...

Verzuimregeling “Wist jij dat je 52 weken ziek kunt zijn en al die tijd je salaris doorbetaald krijgt?” vraagt Lees verder...

Goede voornemens Het is weer zover. De tijd vliegt voorbij: over een aantal dagen is 2019 afgelopen en is Lees verder...

Een zin die ik graag gebruik om leidinggevenden uit te dagen om het gesprek aan te gaan met Lees verder...

Week van de Werkstress Van 11 tot 15 november 2019 is het de 6e keer dat werkstress een week Lees verder...

Bedrijven ruimen wel een plekje in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar vaak heeft dit Lees verder...

Van 11 tot 15 november 2019 is het voor de zesde keer de Week van de Werkstress. Ditmaal Lees verder...

Het leven is te kostbaar en werken is een te groot onderdeel van dat leven om het niet Lees verder...

De week van de loopbaan Van 16 t/m 21 september is de Week van de Loopbaan, een initiatief van Lees verder...

Deze maand het verhaal van Anneke en Floor, consultant regio Stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn en Zutphen). Anneke, van oorsprong arbeidshygiënist, Lees verder...

Deze maand het verhaal van Linda en Engelien, consultant regio Utrecht. Zij begeleidde Linda in een re-integratietraject 2e Lees verder...

Wat houdt jouw rol in? Sinds 2017 is Staatvandienst een erkende jobcoachorganisatie. Als coördinator jobcoaching zorg ik dat de Lees verder...

Wat doet een loopbaancoach? Loopbaancoaching staat in het teken van het (her)ontdekken van een passende en gewenste loopbaanrichting. Loopbaancoaching Lees verder...

De werkervaringsplaats Deze maand het verhaal van Magda en Elianne, consultant regio Enschede. Elianne begeleidde Magda in een UWV Lees verder...

Ieder mens is uniek en Staatvandienst probeert de unieke eigenschappen te bundelen in een (nieuwe) uitdaging op de Lees verder...

Netwerken Netwerken is vaak dé sleutel tot het vinden van een nieuwe baan. Van alle vacatures wordt 70% bij Lees verder...

Deze maand het verhaal van consultant Petra Stemerdink, consultant Regio Achterhoek/Twente. Zij begeleidde Anke, via een re-integratietraject 2e Lees verder...

‘Hard werken voor iets waar je niets om geeft noemen we stress, hard werken voor iets waar je Lees verder...

Laat je leiden door je sterke kanten Door je sterke kanten te benutten krijg je meer werkplezier, ervaar je Lees verder...

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Gertjan Versteeg, consultant en arbeidsmarktspecialist bij Staatvandienst, begeleidde de afgelopen maanden Raymond. Vandaag Lees verder...

Archief

November 2020 1 artikel
Oktober 2020 1 artikel
September 2020 3 artikelen
Augustus 2020 2 artikelen
Juli 2020 2 artikelen
Juni 2020 3 artikelen
Mei 2020 1 artikel
April 2020 4 artikelen
Maart 2020 3 artikelen
Februari 2020 2 artikelen
Januari 2020 3 artikelen
December 2019 2 artikelen
5 tips voor een beter cv.
Schrijf je nu in en vergroot je kans op de arbeidsmarkt.

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies voor het optimaal functioneren van deze site. Door gebruik te maken van deze website, stemt u hiermee in. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten