Outplacement

Emoties en weerstand

Tijden veranderen en jouw organisatie moet mee. Dat dit soms gepaard gaat met personele wisselingen is niet te voorkomen. Soms kan een werknemer daarom niet langer haar of zijn functie in een organisatie vervullen.

Verandering van werkkring brengt vragen en onzekerheden met zich mee. Voor werknemers is het vaak niet gemakkelijk een dergelijke verandering te aanvaarden, ongeacht de reden of oorzaak. Het maakt emoties los en er kan weerstand ontstaan. Staatvandienst ondersteunt de werknemer bij het opnieuw formuleren van vaardigheden en ambities en helpt deze te koppelen aan de arbeidsmarkt.

Positieve houding

De aanpak van Staatvandienst is altijd resultaat- en toekomstgericht. Onze specialistische kennis en ervaring met outplacement voor verschillende beroepsgroepen maakt de kans op succes bijzonder groot. Wij houden sterk rekening met de wensen van de werknemer, maar zijn ook eerlijk in wat wij kunnen bieden. Op deze manier buigen wij weerstanden om naar een open, positieve houding tegenover de ‘nieuwe’ toekomst.

Bij een outplacementtraject werken wij in 4 fasen. Afhankelijk van de situatie van jouw medewerker doorlopen we 2 tot 4 van deze fasen.

Eigen risicodrager voor de WW

 

Als werkgever in het onderwijs en (semi) overheid ga je mee met de ontwikkelingen in de markt en zorg je dat je de juiste mensen hebt. Soms betekent dat je dan afscheid moet nemen van werknemers. Vaak een tijd van vragen en onzekerheid. Toch kan deze onzekere periode ook positieve kanten hebben voor jouw voormalig werknemers. Ben je eigenrisicodrager voor de WW? Dan kunnen wij met onze aanpak voor mobiliteit en outplacement jouw mensen in een maatwerktraject begeleiden naar ander werk. Ons uitgangspunt is een baan die past bij de arbeidsmogelijkheden van de kandidaat tegen een zo hoog mogelijke loonwaarde.  Daarbij houden wij rekening met de wensen van de kandidaten en zijn eerlijk in wat wij kunnen bieden. Onze kennis en ervaring van de sectoren die Nederland rijk is, maakt de kans op succes bijzonder groot. Met deze begeleiding naar werk krijgt een voormalig werknemer extra ondersteuning en het vergroot de kans in de zoektocht naar nieuw werk.

De 4 fases van outplacement voor werkgevers

Loopbaan-advies-icon Fase 1:

Kennismaking

mobiliteit-advies Fase 2:

Orientatie

Re-integratie-icon Fase 3:

Op zoek naar werk

Loopbaan-advies-icon Fase 4:

Duurzaam werk

Je medewerkers aan passend werk helpen? Neem contact op!

Wij helpen je met dit traject.