Re-integratie

Focus op wat wél kan

Als werkgever ben je verplicht zorg te dragen voor je langdurig zieke werknemer. Hierbij geldt dat alles in het werk gesteld dient te worden om de werknemer te laten terugkeren in de oude functie of in een andere passende functie binnen je bedrijf. Is geen van beide mogelijkheden een optie dan volgt een re-integratie 2e spoor traject. Hierbij wordt gekeken hoe jouw werknemer bij een ander bedrijf kan worden geplaatst. Staatvandienst heeft specialisten in dienst om dit traject te begeleiden.

Intensief werken aan de toekomst

De 2e spoor trajecten zijn intensief en resultaatgericht. Het doel is tenslotte om je medewerker weer aan het werk te helpen. De consultants van Staatvandienst hebben uitstekende kennis van ziektebeelden en zowel psychische als lichamelijke beperkingen. Zodra je de werknemer aanmeldt voor het re-integratie traject wordt er gekeken welke consultant de meeste ervaring met het ziektebeeld heeft en wat de beste match is. In het traject focussen wij ons volledig op de bruikbare capaciteiten van je werknemer; we denken in mogelijkheden en oplossingen. Uiteraard zijn wij een organisatie met oog voor met menselijk aspect en zal het ontstaan en de beperking van de medewerker niet uit het oog worden verloren.

De duur van het traject wordt enerzijds bepaald door de situatie en problematiek van de werknemer en anderzijds door de wensen van de werkgever. Parallel aan de begeleiding voeren wij een zorgvuldige administratie. Slagen wij er onverhoopt niet in de werknemer voor aanvang van de WIA-aanvraag te herplaatsen, dan kan de werkgever de ‘poortwachtertoets’ met vertrouwen tegemoet zien. De werknemer is dan in staat te voldoen aan de eisen van de WIA-aanvraag.

Neem voor een re-integratietraject tweede spoor rechtstreeks contact met ons op of dien een verzoek in via de arbodienst of verzekeraar.

De 4 fasen van re-integratie voor werkgevers

Fase 1::

Kennismaking

Fase 2::

Oriëntatie

Fase 3::

Op zoek naar werk

Fase 4::

Duurzaam werk

Weten welke mogelijkheden er zijn voor je zieke medewerker?

Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op om jouw voorkeuren te bespreken.