Re-integratie

Focus op wat wél kan

Als (ex)werkgever, casemanager of verzekeraar ben je verplicht zorg te dragen voor je langdurig zieke werknemer. Hierbij geldt dat alles in het werk gesteld moet worden om de werknemer te laten terugkeren in de oude functie of in een andere passende functie binnen je bedrijf. Blijft de mogelijkheid voor deze terugkeer te lang onduidelijk of weet je zeker dat terugkeer niet meer mogelijk is, dan volgt een re-integratie 2e spoor traject. Hierbij kijken we hoe een werknemer een ander bedrijf geplaats kan worden. Staatvandienst heeft specialisten in dienst om dit traject te begeleiden.

Intensief werken aan de toekomst

De 2e spoor trajecten zijn intensief en resultaatgericht. Het doel is tenslotte om de medewerker weer aan het werk te helpen. De loopbaanconsultants van Staatvandienst hebben uitstekende kennis van zowel psychische als lichamelijke beperkingen. In het traject focussen wij ons vooral op de capaciteiten van je werknemer en denken in mogelijkheden en oplossingen. Natuurlijk houden wij daarbij rekening met de beperking en het ontstaan ervan. 

De duur van het traject hangt enerzijds af van de situatie en de problematiek van de werknemer en anderzijds door de wensen van de werkgever. Parallel aan de begeleiding voeren wij een zorgvuldig rapportageproces wat voldoet aan de UWV Werkwijze Poortwachter.

Neem voor een re-integratietraject tweede spoor rechtstreeks contact met ons op of dien een verzoek in via de arbodienst of verzekeraar.

De 4 fasen van re-integratie

Loopbaan-advies-icon Fase 1::

Kennismaking

mobiliteit-advies Fase 2::

Oriëntatie

Re-integratie-icon Fase 3::

Op zoek naar werk

Outplacement-icon Fase 4::

Aan het werk

Weten welke mogelijkheden er zijn voor je zieke medewerker?

Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op om jouw voorkeuren te bespreken.