UWV modulaire dienstverlening

Staatvandienst is er voor jou om – samen met UWV – een passende plek te vinden binnen de arbeidsmarkt. UWV biedt hiervoor haar re-integratiedienstverlening aan. Deze bestaat uit een viertal modules. Deze modules kunnen los worden aangeboden, maar ook opeenvolgend of herhalend. Het uiteindelijke doel hiervan is dat de kandidaat wordt klaargestoomd voor een Werkfit– of Naar Werktraject en geplaatst kan worden in een baan die past.

Voor wie is de modulaire re-integratiedienstverlening van UWV bedoeld?

De modulaire re-integratiedienstverlening van UWV is speciaal bedoeld voor mensen met een WIA-, WAO, Wajong- of Ziektewetuitkering. Kortom: ieder die vanuit hun persoonlijke situatie een grotere afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Elke module start met een intakegesprek, waarin vertrouwen en een persoonlijke ‘klik’ met de consultant leidend zijn.

Welke modules biedt Staatvandienst aan?

De onderdelen die worden aangeboden vanuit de re-integratiedienstverlening van UWV zijn: participatie interventie, het bevorderen van maatschappelijke deelname, het praktijkassessment en begeleiding bij scholing. Per kandidaat bekijken wij welke dienstverlening past en welke de kandidaat nodig heeft. Hieronder leggen wij uit wat de verschillende modules van UWV inhouden.

Participatie interventie

De eerste module is bedoeld om kandidaten te helpen een breder sociaal netwerk te ontwikkelen. Door heftige gebeurtenissen (ziekte, trauma, echtscheiding, etc.), komt het voor dat men de grip op het leven volledig kwijtraakt, met als gevolg dat men voor een langere tijd uit het werkproces raakt. Om hen weer een plek te kunnen bieden op de arbeidsmarkt, is Staatvandienst er om hen te ondersteunen. Dit doen wij door:

– Belemmeringen te inventariseren. We geven de kandidaat inzichten in belemmerende factoren en we besteden aandacht aan basale vaardigheden en copingstrategieën (de omgang met alle soorten voortdurende stressfactoren);

– Oplossingsgericht te coachen in de mogelijkheden tot meer sociale contacten. Hierbij onderzoeken we welke stappen de kandidaat kan zetten om contacten uit te breiden. De focus ligt hier op het versterken van de kwaliteiten en mogelijkheden van de kandidaat;

– Hen te ondersteunen bij het zelfstandig deelnemen aan activiteiten binnen en buiten het sociale netwerk. Wat is hier zoal voor nodig?;

– Extra activiteiten op maat aan te bieden, dit in overleg met UWV en de kandidaat. Deze activiteiten hebben als doel om tot een daadwerkelijke deelname te komen aan een buitenshuis netwerk.

Bevorderen maatschappelijke deelname

Deze dienst is er voor mensen die fysiek en mentaal sterker moeten worden én hierom hun maatschappelijke deelname graag weer zouden willen oppakken. Zeker wanneer kandidaten door arbeidsongeschiktheid langdurig uit het arbeidsproces zijn geraakt, is hun netwerk vaak erg beperkt geworden. De stap naar een betaalde baan kan voor velen nog te groot zijn. Samen met ons werken zij aan het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld. We gaan aan de slag met het stellen van grenzen en het uiteindelijke doel is om de persoonlijke effectiviteit van de kandidaat te verbeteren. Onze consultants werken samen met de kandidaat aan de volgende thema’s:

– Balans draagkracht – draaglast;

– Coaching gericht op het versterken van het zelfvertrouwen;

– Stop! Grenzen aangeven in 3 stappen: grenzen definiëren en beschermen;

Mogelijkheden tot maatschappelijke deelname: onderzoek naar de mogelijkheden tot het gezamenlijk zetten van de eerste stappen.

Begeleiding bij scholing

Voor kandidaten die door ziekte of arbeidsongeschiktheid werkloos zijn – maar wel weer aan het werk willen gaan – bieden wij persoonlijke begeleiding tijdens (om)scholing. Het volgen van een opleiding kan voor velen best ingewikkeld zijn. Onze consultant helpt de kandidaat om de studie succesvol af te ronden.

Waarom modulaire re-integratiedienstverlening via Staatvandienst?

Staatvandienst biedt alle vier de modules, zodat jij of jouw kandidaat weer met succes stappen kan zetten richting de arbeidsmarkt. Zo scoorde Staatvandienst in 2019 op haar Werkfittrajecten gemiddeld een 8,4 en op haar Naar Werktrajecten een 8,1. Wil jij deelnemen aan dit traject? Vraag UWV of je gebruik kunt maken van onze dienstverlening en neem contact met ons op via het contactformulier op onze website.