Arbeidsdeskundig advies

Onderzoek biedt uitkomst

Wanneer je medewerker door langdurig of complex verzuim niet in staat is om de eigen functie (volledig of gedeeltelijk) uit te voeren, biedt een arbeidsdeskundig onderzoek uitkomst. Het onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden die de werknemer heeft om terug te keren in het arbeidsproces, waarbij zowel de interne als de externe (buiten de eigen organisatie) mogelijkheden onderbouwd worden weergegeven.
Als werkgever ben je verplicht om vanuit de Wet verbetering poortwachter te onderzoeken welke mogelijkheden de verzuimde werknemer in eigen werk of ander werk heeft en de werkgever dient daarbij goed te onderbouwen waarom bepaalde keuzes in het verzuimproces gemaakt zijn.

Wat de uitkomst ook zal zijn, het advies is altijd gericht op welke mogelijkheden iemand in arbeid eventueel nog wel heeft.

Gesprek met betrokkenen

Bij de aanvraag voor een arbeidsdeskundig onderzoek hebben wij altijd eerst contact met de werkgever. Dit doen wij om de precieze vraagstelling én de huidige stand van zaken door te nemen. Vervolgens plannen wij het onderzoek met de betrokken medewerker. Dit onderzoek vindt over het algemeen op de werkplek plaats, maar wordt in overleg bepaald. Het onderzoek bestaat uit 4 onderdelen, namelijk:

  • Gesprek met de leidinggevende
  • Gesprek met de werknemer
  • Bekijken van de werkzaamheden met werknemer en leidinggevende
  • Afsluitend gesprek met alle betrokkenen

Een goede voorbereiding

Om het onderzoek goed voor te kunnen bereiden heeft onze arbeidsdeskundige de volgende zaken nodig:

  • Functieomschrijving van het werk voor uitval
  • Gegevens belastbaarheid van de werknemer (FML)
  • Functiehuis van de organisatie
  • Contactgegevens van de bedrijfsarts
  • Het cv van de werknemer (arbeidsverleden, indien relevant: uitkeringsverleden, opleiding)

Rapportage binnen 28 dagen

Wij streven ernaar om het volledige onderzoek (vanaf aanvraag tot oplevering van het arbeidsdeskundig rapport) altijd binnen 28 dagen af te ronden. Voor de oplevering ontvangen zowel werkgever als werknemer een conceptversie ter goedkeuring.

Ja! Ik heb behoefte aan een arbeidsdeskundig advies.

Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.