Duurzame loopbanen
Oprechte aandacht voor een plek op de arbeidsmarkt

Marlie Poels, ROC Midden Nederland en Denise Vlug, Staatvandienst, over de samenwerking en de begeleiding van ex-medewerkers vanuit de WW naar ander werk, 2e spoor en loopbaanadvies.

We waren nieuwsgierig naar een nieuwe partij die ons kon helpen in de begeleiding van ex-medewerkers vanuit de WW naar werk. ROC MN is als werkgever eigenrisicodrager voor de WW en daarmee ook verantwoordelijk om medewerkers die in de WW terecht gekomen zijn te begeleiden naar ander werk.
Daarvoor hebben we de volgende vragen uitgezet in de markt:
Kunnen en willen jullie deze begeleiding doen en op welke manier? Wat zijn de extra’s en welke diensten bieden jullie nog meer?
Staatvandienst was één van de partijen die reageerden.

Denise: Wat ik mooi vond is dat jullie ons ook uitnodigden om in een persoonlijk gesprek nadere toelichting te geven en kennis te maken.
Marlie: Het persoonlijke contact was voor ons een goede manier om de markt te verkennen. We deden met een partij zaken en wilden kijken wat voor begeleiding anderen boden. Zo zijn we ruim 1,5 jaar geleden in contact gekomen. Uiteindelijk gaven de kwaliteit, prijs en de aanpak de doorslag waarop wij kozen voor de samenwerking met Staatvandienst.

Hoe gaven jullie de samenwerking vorm?

Bij de start van de samenwerking hadden we een groep van 50 mensen die gebruik maakten van de WW. Een deel was aan het werk en een deel volgde al een traject. Een deel van die groep had nog begeleiding nodig en deze hebben we aangemeld bij Staatvandienst.
In eerste instantie een grote groep en daarna leverden we kandidaten druppelsgewijs aan.

Marlie Poels over samenwerking met staatvandienst van ex-medewerkers vanuit de WW naar ander werk, 2e spoor en loopbaanadvies.
Marlie Poels

Wat zo mooi is aan de aanpak van Staatvandienst is dat ze geen selectie vooraf maken, maar het gesprek met iedereen aangaan. De loopbaancoaches kijken met een frisse blik en gaan uit van het positieve. Ze benaderden mensen die al een weg hadden bewandeld heel open en vragen naar hun verhaal. Dat waardeer ik in de aanpak. Op deze manier ondersteunen ze mensen echt om weer een plek op de arbeidsmarkt te veroveren.

Is het lastig om als HR eigen collega’s te begeleiden?

Nee, ons bedrijf is zo groot er werken ruim 1600 mensen. Wel als iemand een lange geschiedenis heeft, langer in de WW zit en bovenwettelijke WW ontvangt. Daar zitten mensen tussen die ik al lang ken en heb begeleid. Dat is soms wel lastig. Maar dan is het zo mooi om te zien dat een loopbaancoach weer opnieuw start bij nul om te achterhalen wat iemand kan en wil.
Dus het gesprek begint altijd met “ Wie ben je, wat heb je in huis en wil je mij je verhaal vertellen?”

Denise: Dit is wel kenmerkend voor onze aanpak. Wij vinden dat iedereen een plek op de arbeidsmarkt verdient. Oplossingsgericht denken, dus denken in kansen. Juist kijken naar de competenties en het positieve belichten. Dit is volgens ons de manier waarop iemand weer geloof en vertrouwen krijgt in zichzelf . Hoe langer het duurt dat iemand in de WW zit, hoe groter de gewenning aan de situatie en hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt is.
Het geloof in jezelf is zo belangrijk.

Marlie: Zo hebben mensen het ook echt ervaren. Ze hoefden alleen hun telefoonnummer en naam door te geven en dan nam de consultant van Staatvandienst contact met ze op. Oprechte aandacht en op de juiste manier gaf hen het gevoel dat ze er samen voor gingen.

Hoe past de term duurzame loopbanen bij ROC MN?

Denise: Wat zo mooi is dat we samen met Marlie elk kwartaal de samenwerking evalueren. Ook gaan we dan in gesprek om te kijken wat er speelt. Je peilt hun behoeften in de breedte. Onze ervaring is dat bij verzuim er bijvoorbeeld vaak een loopbaanvraag onder zit. Op dat punt vonden we elkaar.
En ook de fase waarin het ROC MN zit momenteel. We zien dat aandacht voor loopbanen zo belangrijk is, voor iedereen binnen de organisatie. Dat mensen eigen regie nemen op hun loopbaan. Hoe ga je dit als organisatie en vanuit HR vormgeven? Daarover zijn we steeds met elkaar in gesprek en kunnen we elkaar vinden.

Marlie: ROC MN en Staatvandienst vinden elkaar nu op 3 punten:

  • Loopbaanstappen/planning/coaching. Het onderwerp eigen regie speelt bij ons ook. We zien dat een kleine groep daar nu gebruik van maakt. Minimaal eens in de 3 jaar zou iemand moeten nadenken over zijn loopbaan en de volgende stap. Is wat ik doe nog wel up-to-date, wat zou een goede vervolgstap zijn? Dit willen wij vormgeven en inrichten met een externe partij.
  • De WW-begeleiding
  • Aanpak van re-integratie 2e spoortrajecten. Deze trajecten lopen nu ook via Staatvandienst. We kennen de consultants en de organisatie, dus we vinden elkaar snel. Dat maakt het makkelijk. Ook ik zie dat bij 2e spoortrajecten een loopbaanvraag de oorzaak kan zijn van verzuim.

Denise: Ik vind het belangrijk om dit gestructureerd aan te pakken. Om in een vroeg stadium te praten over de mogelijkheden en te achterhalen waar iemand tegenaan loopt. Dat is in lijn met waar wij als Staatvandienst ook mee bezig zijn. Wij zien die signalen ook. En dat maakt het zo waardevol om samen met het ROC MN hierin op te trekken. Op deze manier kijk je naar de breedte, namelijk duurzame inzetbaarheid.

Hoe gaan jullie om met duurzame inzetbaarheid?

We zijn werkzaam in het onderwijs met allemaal professionals, waarvan de gemiddelde leeftijd 50 jaar is. Daarvan is 80% docent. Mensen hebben een vrij lang dienstverband als docent, maar ook in de ondersteunende diensten. Daarom is het zo belangrijk om te praten over waar iemand nu staat in zijn loopbaan. Heb ik nog de skills? Want er verandert zo veel om ons heen.
Je ziet het nu bijvoorbeeld met het digitaal lesgeven. We waren plan dit te gaan oppakken, alleen de tijd haalde ons in. Door het coronavirus moesten we dit versneld invoeren.
Soms kan iemand niet mee in de veranderingen en is aanpassing een te grote stap. Dan is het goed dat mensen beseffen dat er ook een arbeidsmarkt is buiten ROC MN. In onze CAO is afgesproken dat we een werkdrukplan maken. Wij spreken liever over een werkplezierplan. Samen met de OR geven we dit vorm en bepalen we de speerpunten hoe we mensen kunnen behouden voor de organisatie.

Hoe past onze aanpak bij die van het ROC MN?

Marlie: De aanpak sluit goed aan. Staatvandienst houdt de ontwikkelingen bij en waar wij als bedrijf staan op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Zij kijken breder naar mogelijkheden en ontwikkelingen die voor ons belangrijk zijn.

Denise: Voor ons is het belangrijk dat er goede samenwerking en afstemming is met de opdrachtgever, in dit geval Marlie. Waarom? Vanwege de regelgeving waarmee we te maken hebben. Onze intentie is altijd om mensen te begeleiden naar duurzaam werk. Soms duurt het wat langer om iemand naar ander werk te bemiddelen. Dan is dit een gezamenlijk proces van werkgever, werknemer en Staatvandienst. Is de samenwerking goed, dan waarborgt dit ook het succes. Het succes is voor iedereen van gemeenschappelijke waarde. Daarom is de onderlinge afstemming zo belangrijk. Er is veel vertrouwen over en weer. Je kunt op deze manier echt iets betekenen voor een kandidaat.

En de resultaten?

Het is natuurlijk wel belangrijk dat mensen die zijn uitgestroomd weer een plek op de arbeidsmarkt vinden. En dat lukt! Binnen HR zijn we dan allemaal blij als iemand weer een nieuwe baan heeft. Voor onze ex-collega, voor ons zelf maar ook om anderen te laten zien dat er ook plaats is op de arbeidsmarkt buiten ROC MN. De korte lijntjes met Staatvandienst zijn belangrijk. In de rapportages worden wij op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in een traject. Dat is fijn. Als er vragen zijn, of over een traject geschakeld moet worden, dan gebeurt dat ook. De intentie is dat de loopbaancoach uitgaat van de competenties die iemand heeft. Dat is voor ons dé manier van samenwerking.

Denise: Mensen vinden geweldig mooie banen. Waarbij ze volledig uit de WW zijn en ook een mooie stap kunnen maken. Voor sommigen is dit echt een openbaring.

Wat zou je andere organisaties mee willen geven?

Het is belangrijk om goed na te denken hoe je het personeel duidelijk maakt wat je biedt aan mogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid. Vaak is het aanbod groot, maar maakt een klein deel van de medewerkers er gebruik van en vaak niet de mensen die het juist nodig hebben.

Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor het MT. Zij moeten het beleid uitdragen, het belang en de mogelijkheden die er zijn aan loopbaanbegeleiding benadrukken. Zonder hen lukt het niet.

Als mensen niet de regie pakken, dan gebeurt er niets. Je kunt ze ook niet dwingen. Als dwang nodig is, dan is er vooraf in de gesprekken al iets misgegaan. Dat is niet wat je wilt als organisatie. Betrek leidinggevenden in de aanpak en de mogelijkheden. Vaak helpen leer- of netwerkdagen voor alle medewerkers bijvoorbeeld om een aantal onderdelen uit het programma te laten zien. Zo prikkel je mensen en laat je mensen de mogelijkheden zien.

Denise: Je merkt vaak dat er een taboe ligt om het gesprek over loopbaanontwikkeling aan te gaan. Mensen kunnen het gevoel krijgen dat ze niet goed functioneren of het lastig vinden om aan te geven dat ze iets in hun functie willen veranderen. Het helpt echt als je als organisatie in staat bent om dat weg te nemen. En mensen beseffen hoe belangrijk het is om zelf na te denken over wat je wilt en waar je ambities liggen. Dat het normaal is om regelmatig in gesprek te gaan over je loopbaan. Je brengt per slot van rekening de meeste tijd op het werk door. Daarom is het juist zo van belang om na te denken wat je nodig hebt of wat er nodig is.

Kun je 3 tips noemen om loopbaanontwikkeling bespreekbaar te maken?

  • Probeer het onderwerp loopbaanontwikkeling niet te beladen te maken. Het hoort er gewoon bij.
  • Attendeer het personeel op alle mogelijkheden die er zijn qua loopbaanontwikkeling. Bijvoorbeeld via intranet.
  • Maak bespreekbaar dat het niet verkeerd is als je de organisatie ontgroeid bent. Alles om ons heen verandert, dus jij ook als mens. Denk na wat je nodig hebt om dit uit te zoeken.

 

Benieuwd naar wat Staatvandienst voor jouw organisatie kan betekenen op het gebied van Duurzame loopbanen? Neem eens contact met ons op.

Denise Vlug: Strategisch adviseur Staatvandienst

Denise Vlug: Is als strategisch adviseur Duurzame Inzetbaarheid verantwoordelijk voor de advisering van onze opdrachtgevers op dit onderwerp. Samen met het team van vakspecialisten zorgt zij voor de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening. Ook is Denise projectmanager van een aantal landelijke projecten.

 

 

Laatste artikelen

Vastlopen op je werk begint vaak langzaam en valt eerst nog niet zo op. Je gaat steeds vaker Lees verder...

Erica is loopbaanconsultant op onze vestiging in Harderwijk. In haar jeugd heeft zij ervaren wat het betekent als Lees verder...

Ga jij altijd fluitend naar je werk? Of ga jij weleens met tegenzin? Maak de balans op van Lees verder...

Rebecca was ongeveer anderhalf jaar ziek toen zij voor een re-integratietraject door verzekeraar a.s.r. werd doorverwezen naar Staatvandienst. "Ik Lees verder...

Staatvandienst, Omzien, Moedigh, (SOM) drie zelfstandig opererende bedrijven met een hoofdkantoor in Deventer. Dat is echter niet het Lees verder...

Een werkgever bellen voor uitleg na een afwijzing had Astrid vaker gedaan. Alleen nog niet eerder met een Lees verder...

De vakantie is voorbij of bijna voorbij. Na een aantal weken uitrusten gaat maandag weer vroeg de wekker Lees verder...

Johan was ambulant werker in de crisis jeugdzorg. Na acht jaar werken in crisisgezinnen lukt het hem niet Lees verder...

Sinds 2016 werken Unigarant en  Staatvandienst samen in  re-integratie-, outplacement- en loopbaantrajecten. Algemeen Directeur Ingomar Kuiter, Staatvandienst, in Lees verder...

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe baan, wil je natuurlijk zo snel mogelijk aangenomen worden. Je Lees verder...

Denk jij wel eens na over de toekomst van je huidige werk en over de mogelijkheid om je Lees verder...

Door een burn-out was Suzanne al een jaar ziek thuis. Haar werkgever schakelde ons in voor een re-integratietraject Lees verder...

Skills worden steeds belangrijker in de selectiecriteria. De skillsgerichte arbeidsmarkt kan, naast om- en bijscholing, wel eens de Lees verder...

Dat ook kleine stapjes kunnen leiden tot een groot resultaat bleek uit de reactie van deze kandidaat aan Lees verder...

Ben jij je baan verloren en zit je ineens thuis? Of ben je al enige tijd aan het Lees verder...

Van 13 t/m 17 september is de Week van de Loopbaan, een initiatief van Noloc, de vereniging voor loopbaanprofessionals. Lees verder...

Tessa Schoemaker Tessa zat in een lastige periode van haar leven, heel weinig energie en geen plezier meer had Lees verder...

De overheid helpt mkb-ondernemers een handje met de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen). Deze subsidie heeft als doel Lees verder...

De zomervakantie zit er voor sommigen al op, terwijl anderen nog mogen of nog volop aan het genieten Lees verder...

Zomervakantie! Sommigen vieren vakantie in eigen land en anderen gaan de grens weer over. Het blijft nog onzeker, Lees verder...

Zomervakantie! Sommigen vieren vakantie in eigen land en anderen gaan de grens weer over. Het blijft nog onzeker, Lees verder...

Zomervakantie! Sommigen vieren vakantie in eigen land en anderen gaan de grens weer over. Het blijft nog onzeker, Lees verder...

Zomervakantie! Sommigen vieren vakantie in eigen land en anderen gaan de grens weer over. Het blijft nog onzeker, Lees verder...

Een vaardigheid die je nu leert, is gemiddeld genomen nog maar de helft waard over vijf jaar. De wereld Lees verder...

Jaimy werkt als senior jurist strafrecht bij de rechtbank Midden-Nederland als zij in januari 2020 ziek uitvalt met Lees verder...

Dat de arbeidsmarkt sterk in beweging is, lees je elke dag. Gezegd wordt dat zo'n 1,6 miljoen (risicovolle) Lees verder...

Ronald heeft een veelzijdige baan in de verslavingszorg. Ruim een jaar geleden liep hij vast in zijn werk. Lees verder...

Het is feest … want, op 1 mei dit jaar is het precies 15 jaar geleden dat de Lees verder...

Hoe is het nu met....? Vol zelfvertrouwen aan de slag in een baan die op haar lijf geschreven is.  Lees verder...

Sinds half maart 2020, toen corona zijn intrede deed, veranderde er in korte tijd veel op de Nederlandse Lees verder...

“Boventallig? Natuurlijk is het even slikken als het je overkomt. Ook ik heb momenten gehad waarbij ik dacht: Lees verder...

In de tijden van corona komen er steeds meer vragen omtrent de rechten en plichten van werkgevers, zo Lees verder...

Gevolgen corona en werkloosheid De Nederlandse economie is in 2020 flink geraakt door COVID-19. Met name werknemers in de Lees verder...

Het combineren van de opvoeding en een carrière is voor veel ouders altijd al een uitdaging, maar de Lees verder...

Hiske, vakspecialist en Diane, loopbaanconsultant binnen Staatvandienst zijn vanaf het 1e uur betrokken bij positieve intervisie. In 2021 Lees verder...

Hoe is het nu met....? Loopbaanconsultant Anky Vissers werd onlangs verrast door een mooi bericht van een oud-kandidaat. Zij Lees verder...

Vandaag in gesprek met Hanneke Roes, P& O consultant Fontys Hogeschool. Als werkgever binnen de sector Onderwijs is Lees verder...

Oud en nieuw 2020, een gedenkwaardig moment. Vaak een moment om stil te staan bij wat je hebt Lees verder...

We lezen het steeds vaker in het nieuws: werknemers vinden het lastig om te praten over de psychische Lees verder...

Vandaag in gesprek met Anne-Marie Borger over haar outplacementtraject via Miranda Piras, loopbaanconsultant op kantoor Enschede. Na een reorganisatie Lees verder...

Hoe zorg je voor bevlogenheid en houd je het in stand? Volgens Carrièretijger loop je als je bevlogen bent, Lees verder...

Goed nieuws! Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bevestigd dat de subsidie voor het ontwikkeladvies per 1 Lees verder...

Binnen Staatvandienst is (intern) loopbaanmanagement één van de HR processen die meer aandacht krijgt. Door in gesprek te Lees verder...

Dankbaarheid voor de vrijheid waarmee we opgroeien, hoezeer deze gemist wordt, hoe sleutelmomenten in het leven zomaar passeren Lees verder...

Marlie Poels, ROC Midden Nederland en Denise Vlug, Staatvandienst, over de samenwerking en de begeleiding van ex-medewerkers vanuit Lees verder...

NL Leert door: gratis ontwikkeladviestraject Half juli kondigden wij het al aan: alle werkenden en werkzoekenden kunnen een gratis Lees verder...

Gratis ontwikkeladviestraject Vanaf augustus kunnen werkenden en werkzoekenden een gratis ontwikkeladviestraject volgen via een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Minister Koolmees van Lees verder...

Mijn outplacementtraject, van sceptisch naar enthousiast "Mark heeft voor mij de mentale bewegingsvrijheid gecreëerd die ik nodig had om Lees verder...

Noodpakket banen en economie 2.0 Op 20 mei presenteerde het kabinet het noodpakket 2.0, als opvolging van de maatregelen Lees verder...

4 redenen voor verlies van focus & tips om daarmee om te gaan! Sinds 6 mei weten we dat Lees verder...

Goed nieuws hebben we nodig Altijd fijn als een opdrachtgever en kandidaat tevreden zijn over onze aanpak! Nu ook Lees verder...

Invloed COVID-19 Wat een rare weken liggen achter ons. Ik ben in de war. De informatie over het COVID-19 Lees verder...

Het zijn bizarre tijden waarin ons leven door het coronavirus ineens helemaal op zijn kop staat. In de Lees verder...

Coaching op veilige afstand Het is een bijzondere tijd waarin we uitgedaagd worden om op een andere wijze onze Lees verder...

Aanpassingen dienstverlening Sinds donderdagmiddag 12 maart heeft de overheid verschillende maatregelen getroffen om het verspreiding van het coronavirus te Lees verder...

“Tijdens het 2e spoor re-integratie traject met Nadine, consultant Staatvandienst, heb ik echt geleerd om anders naar zaken Lees verder...

Marja Creemers Vandaag in gesprek met Marja Creemers, Loopbaanadviseur bij ProRail, over de samenwerking en duurzame inzetbaarheid. ProRail is verantwoordelijk Lees verder...

Werkplezier Dat komt misschien door de huidige maatschappij waarin we leven. Alles moet leuk en goed zijn, we willen Lees verder...

Mariska Vandaag het verhaal van Mariska uit Utrecht en haar consultant Denise Vlug, van Staatvandienst Utrecht. Mariska werkte bij de Lees verder...

Verzuimregeling “Wist jij dat je 52 weken ziek kunt zijn en al die tijd je salaris doorbetaald krijgt?” vraagt Lees verder...

Goede voornemens Het is weer zover. De tijd vliegt voorbij: over een aantal dagen is 2019 afgelopen en is Lees verder...

Een zin die ik graag gebruik om leidinggevenden uit te dagen om het gesprek aan te gaan met Lees verder...

Week van de Werkstress Van 11 tot 15 november 2019 is het de 6e keer dat werkstress een week Lees verder...

Bedrijven ruimen wel een plekje in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar vaak heeft dit Lees verder...

Van 11 tot 15 november 2019 is het voor de zesde keer de Week van de Werkstress. Ditmaal Lees verder...

Het leven is te kostbaar en werken is een te groot onderdeel van dat leven om het niet Lees verder...

De week van de loopbaan Van 16 t/m 21 september is de Week van de Loopbaan, een initiatief van Lees verder...

Deze maand het verhaal van Anneke en Floor, consultant regio Stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn en Zutphen). Anneke, van oorsprong arbeidshygiënist, Lees verder...

Deze maand het verhaal van Linda en Engelien, consultant regio Utrecht. Zij begeleidde Linda in een re-integratietraject 2e Lees verder...

Wat houdt jouw rol in? Sinds 2017 is Staatvandienst een erkende jobcoachorganisatie. Als coördinator jobcoaching zorg ik dat de Lees verder...

Wat doet een loopbaancoach? Loopbaancoaching staat in het teken van het (her)ontdekken van een passende en gewenste loopbaanrichting. Loopbaancoaching Lees verder...

De werkervaringsplaats Deze maand het verhaal van Magda en Elianne, consultant regio Enschede. Elianne begeleidde Magda in een UWV Lees verder...

Ieder mens is uniek en Staatvandienst probeert de unieke eigenschappen te bundelen in een (nieuwe) uitdaging op de Lees verder...

Netwerken Netwerken is vaak dé sleutel tot het vinden van een nieuwe baan. Van alle vacatures wordt 70% bij Lees verder...

Deze maand het verhaal van consultant Petra Stemerdink, consultant Regio Achterhoek/Twente. Zij begeleidde Anke, via een re-integratietraject 2e Lees verder...

‘Hard werken voor iets waar je niets om geeft noemen we stress, hard werken voor iets waar je Lees verder...

Laat je leiden door je sterke kanten Door je sterke kanten te benutten krijg je meer werkplezier, ervaar je Lees verder...

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Gertjan Versteeg, consultant en arbeidsmarktspecialist bij Staatvandienst, begeleidde de afgelopen maanden Raymond. Vandaag Lees verder...

Archief

Januari 2023 1 artikel
December 2022 2 artikelen
November 2022 1 artikel
Oktober 2022 1 artikel
Augustus 2022 3 artikelen
Juni 2022 2 artikelen
Februari 2022 2 artikelen
December 2021 1 artikel
November 2021 1 artikel
September 2021 4 artikelen
Augustus 2021 4 artikelen
Juli 2021 5 artikelen
5 tips voor een beter cv.
Schrijf je nu in en vergroot je kans op de arbeidsmarkt.

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies voor het optimaal functioneren van deze site. Door gebruik te maken van deze website, stemt u hiermee in. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten