Re-integratie 2e spoor

Wanneer zet je een 2e spoortraject in?

Wanneer rond het 1e ziektejaar de re-integratie van een werknemer in eigen of aangepast werk bij de eigen werkgever niet lukt, dan is het belangrijk om de mogelijkheden voor de werknemer bij een andere werkgever te onderzoeken. Dit noemen we het 2e spoor re-integratietraject. Blijkt nu eerder dat er geen mogelijkheden bij de eigen organisatie zijn, is het slim om het traject sneller te starten. Werkgever en werknemer hebben namelijk allebei de verplichting om op zoek te gaan naar werk bij een ander bedrijf. Het doel van re-integratie 2e spoor is om te voorkomen dat de werknemer in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) terecht komt.

Het advies van de bedrijfsarts hierin is belangrijk. Hij stelt de beperkingen vast die cruciaal zijn in het bepalen wat passend ander werk is.

Waarom is de inzet van tweede spoor zo belangrijk?

Allereerst is het hebben van werk voor iemand een eerste levensbehoefte. Het biedt ons naast zekerheid van inkomen, sociale interacties, eigen waarde en levensritme. Indien een werkgever geen inkomenszekerheid voor na 104 weken arbeidsongeschiktheid kan garanderen, valt een werknemer terug op onze sociale verzekeringsstelsel. Afhankelijk van het inkomensverlies kan de werknemer aanspraak maken op een WW- of een WIA-uitkering.
Om aanspraak te kunnen maken op deze uitkering heeft het UWV een toegangspoort gecreëerd, waarin zijzelf als poortwachter fungeert. Indien er geen passend werk in- of extern gevonden wordt, dient werknemer een uitkering bij het UWV aan te vragen. Om aanspraak te kunnen maken op een uitkering is het  belangrijk dat werkgever en werknemer kunnen aantonen dat er alles aan gedaan is om de werknemer terug te laten keren in werk. Een 2e spoor traject kan hiervoor een vereiste zijn vanuit het UWV.
Voordat het UWV een WIA-aanvraag van een werknemer in behandeling neemt, toetst zij eerst het re-integratiedossier. Zijn de re-integratie inspanningen voldoende, dan neemt men de WIA-aanvraag in behandeling. Beoordeelt men het dossier/de ingezette re-integratie activiteiten als onvoldoende, dan volgt een zogeheten loonsanctie van maximaal 52 weken. Dat betekent dat de loondoorbetalingsverplichting van jouw als werkgever aan de zieke werknemer wordt verlengd en dat de WIA-aanvraag wordt opgeschort.
Dus wacht als werkgever niet te lang en zet een 2e spoortraject tijdig in. Hoe langer een zieke werknemer thuis zit, hoe lastiger het wordt om de aansluiting met de arbeidsmarkt te houden.

Een 2e spoor re-integratietraject via Staatvandienst

Bij spoor 2 re-integratie gaan we met ons re-integratietraject actief op zoek naar passend werk binnen een andere omgeving. We kijken naar de mogelijkheden in plaats van naar de onmogelijkheden. Uiteraard doen we dit in samenspraak. Sterker nog; we verwachten hierbij actieve medewerking. Het gaat tenslotte om de toekomst van de werknemer. Wij bieden handvatten, geven tips, bieden ondersteuning en coachen de werknemer door het hele traject.

  • Altijd een individueel maatwerktraject gericht op de kortste weg naar passend werk met een zo hoog mogelijke loonwaarde.
  • Oprechte interesse in de mens zonder de richtlijnen van de Wet verbetering poortwachter uit het oog te verliezen.
  • Bij de start van het traject eerst een grondige heroriëntatie op de reguliere arbeidsmarkt wat als doel heeft om tot een alternatief zoekprofiel te komen. Hiervoor worden wekelijkse persoonlijke coachingsgesprekken gepland.
  • Als helder is wat de passende en duurzame kansen en mogelijkheden zijn, gaat de consultant samen met de werknemer aan de slag om een werkplek te regelen.
  • Met werkervaringsplaatsen en/of korte stages toetsen we de belastbaarheid van de werknemer in ander werk en ook om ervaring in nieuwe werkzaamheden op te doen.
  • Elke 2 maanden beschrijven wij handzame inspanningsrapportages, zodat voor alle betrokkenen (werkgever, werknemer en UWV) inzichtelijk is welke inspanningen geleverd zijn, met wel doel en resultaat.

Klik hier voor een verhaal van een kandidaat wat een re-integratietraject voor haar betekende.