Duurzame inzetbaarheid

Staatvandienst Academie, eigen regie over kennis en kunde

In het kader van duurzame inzetbaarheid spreek ik vandaag met Hiske van Driel (Vakspecialist) en Irma Keizer ( HR Manager) over de Academie van Staatvandienst.

Waarom een eigen Academie?

Binnen onze organisatie willen wij continu aandacht voor de ontwikkeling van onze medewerkers. Zo houden we hun kennis en competenties blijvend up-to-date. De wereld om ons heen verandert snel en op deze manier kunnen wij met onze organisatie aansluiting op de markt houden en op de veranderingen inspelen. Voor nieuwe medewerkers hebben we een uitgebreid opleidingsprogramma van 3 weken ingericht. Elk kwartaal reiken we nieuwe collega’s alle benodigde kennis en vaardigheden aan om hun functie zo goed mogelijk in kunnen vullen. Zij leren de organisatie, onze aanpak en onze waarden kennen. Wij vinden het belangrijk dat we aandacht hebben voor de ontwikkeling van onze medewerkers en dit ook continu houden. Daarom bieden we naast het opleidingsprogramma per kwartaal ook verdiepingstrainingen en –workshops aan die naar interesse gevolgd kunnen worden. Volgens ons een belangrijke manier om bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid.

Hoe is het idee ontstaan?

Een aantal jaar geleden is het idee al ontstaan, alleen is het toen niet volledig ingevuld. In 2018 hebben we het idee weer opgepakt en heeft HR dit samen met Business Development vormgegeven. Bij het samenstellen van het opleidingsprogramma hebben we met name gekeken wat de wensen en behoeften van onze consultants waren. Daarbij hebben wij uiteraard ook meegenomen wat ervan uit de bedrijfsvoering gewenst was aan competenties en vaardigheden. In januari 2019 is de Academie gelanceerd en uitgerold.

Elk kwartaal evalueren wij het programma. Daarbij kijken wij voornamelijk naar welke opleidingen men kiest en naar de feedback die gegeven wordt. Zo blijft het programma continu in ontwikkeling en sluiten wij aan op de wensen van collega’s. Nu we vanwege het coronavirus vooral vanuit huis werken hebben wij, sneller dan gepland, voor alle trainingen een online variant ontwikkeld. Dat betekent dat al onze collega’s de trainingen in de Academie op afstand kunnen volgen en de opdrachten via de chat of chatrooms maken.

Wie zijn de trainers?

Binnen Staatvandienst werken wij met een aantal vakspecialisten. Ervaren consultants die op een bepaald vakgebied hun expertise binnen en buiten onze organisatie inzetten. Ongeveer 60% van de huidige trainingen wordt door onze vakspecialisten gegeven. De overige 40% vullen wij in met trainingen door externen. De keuze om trainingen in te kopen of zelf te ontwikkelen hangt af van waar de behoefte van de medewerkers ligt en of we de expertise in huis hebben.

Terugkijkend, hoeveel tijd nam het inrichten van de Academie in beslag?

Zoals eerder gezegd hebben we de Academie opgericht samen met HR en Business Development. Bij de eerste inventarisatie keken we wat nodig en waar behoefte aan was. Vervolgens hoe we de basiskennis van iedereen op peil kunnen houden en de benodigde verdiepingsmodules.

Daarbij kijk je ook naar de opleidingsmodules die je zelf kunt ontwikkelen en welke je beter kunt inkopen. Natuurlijk is het voor iedere organisatie anders hoeveel tijd dit kost. Om een voorbeeld te geven, het programma voor 2020 hebben wij in een aantal weken samengesteld en ingericht.

Wat heb je minimaal nodig om een Academie op te richten?

“Een combinatie van een dosis vak-idioterie, enthousiasme en een vleugje idealisme”, zegt Hiske lachend. Waar het mee begint is denk ik een ideaalbeeld van wat je als organisatie graag wilt bereiken, wat voor mensen je daarbij nodig hebt en welke behoeften er onder het personeel leven.

Brengt de Academie wat je ervan verwacht had?

Zeker! We evalueren het programma continu en passen het waar nodig aan. Het programma voor 2020 sluit echt aan op de wensen van onze huidige en nieuwe collega’s. De variatie van trainingen biedt de kennis die nodig is om ons werk met plezier te doen. Daarnaast is het heel prettig dat we allemaal over dezelfde basiskennis beschikken.
Elk kwartaal organiseren wij een opleidingsprogramma voor nieuwe collega’s. Deze maand is de 3e ronde gestart. Ook de zittende collega’s kunnen daarbij aanschuiven voor bijvoorbeeld het opfrissen van de stof of om juist nieuwe kennis op te doen. En dat gebeurt in de praktijk ook.

Heel mooi om te zien dat alle collega’s nu de weg naar de academie weten te vinden. Zij nemen zelf de regie over hun kennis en kunde die voor de functie die zij uitoefenen nodig is of aansluiten op hun interesse en/of persoonlijke ontwikkeling. We zien dat er veel belangstelling is voor verdiepingstrainingen en – workshops.

Wat is de reactie van medewerkers?

Veelal positieve reacties. Dat het zo fijn is om even stil te staan bij vakkennis en zich  (opnieuw) te verdiepen in de materie. Met name het enthousiasme waarmee de trainingen gegeven worden, werkt aanstekelijk.

Welke tips wil je ondernemers meegeven?

  • Start met nadenken wat je wilt bereiken met een Academie, welke middelen je in huis hebt en welke wil je inhuren?
  • Werk met een enthousiast en gemotiveerd team om het vorm te geven.
  • Bepaal het budget dat je per jaar wilt besteden. Hoe meer kennis je in huis hebt, hoe efficiënter het kan.
  • Borg het belang en de betrokkenheid bij de Academie door mensen tijd en ruimte te geven om een opleiding te volgen.
  • Benut kansen! Zeker in deze tijd is het belangrijk om je te richten op de ontwikkeling van medewerkers.
  • Wijs werknemers op de mogelijkheden via om- en bijscholingsmogelijkheden via NL Leert door

Laatste artikelen

Elk jaar nemen we ons van alles voor. We kennen ze allemaal, de goede voornemens voor het nieuwe Lees verder...

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) heeft impact op onze samenleving, in het bijzonder op de arbeidsmarkt. In Lees verder...

Staatvandienst, Omzien en Moedigh (SOM) zijn drie zelfstandig opererende bedrijven met een hoofdkantoor in Deventer. Dat is echter Lees verder...

Archief

Januari 2024 1 artikel
December 2023 1 artikel
Oktober 2023 2 artikelen
September 2023 1 artikel
Maart 2023 1 artikel
Februari 2023 1 artikel
Januari 2023 2 artikelen
December 2022 2 artikelen
November 2022 1 artikel
Oktober 2022 1 artikel
Augustus 2022 2 artikelen
Juni 2022 2 artikelen
5 tips voor een beter cv.
Schrijf je nu in en vergroot je kans op de arbeidsmarkt.