WIA-stress: wie is wanneer te laat en wat dan?

Wanneer iemand langdurig ziek is dan stuurt het UWV na ruim anderhalf jaar een bericht dat een WIA-uitkering aangevraagd kan worden. Wie het WIA-formulier bekijkt, zal in eerste instantie kunnen denken dat het eenvoudig is. Het aanvraagformulier bestaat uit een beperkt aantal goed te beantwoorden vragen. Het addertje onder het gras zit echter in de bijlagen: het re-integratieverslag.
Een grote hoeveelheid documenten waarbij werkgever, werknemer en de bedrijfsarts (of arbodienst) goed met elkaar moeten afstemmen wie wat aanlevert.

Maar wat als één van hen te laat is met het aanleveren van de juiste formulieren? Welke gevolgen heeft dit voor een werkgever of de werknemer? Kan een werkgever stoppen met loon doorbetalen?
En als het UWV zelf te laat is met het doornemen van het re-integratieverslag of het beoordelen van de WIA-aanvraag? Komt een werknemer dan zonder inkomen te zien?

Wanneer is een WIA-aanvraag op tijd ingeleverd?

Om te weten wat “te laat” is, staan we eerst even stil bij de termijnen die het UWV hanteert. Een werkgever dient in de 42e week na de 1e ziektedag bij het UWV te melden dat een werknemer ziek is. In vakjargon noemen wij dit ook wel de 42e weekmelding. Door deze melding weet het UWV per welke datum de werknemer ziek is. Om te zorgen dat de werknemer genoeg tijd heeft voor zijn WIA-aanvraag, ontvangt de werknemer na 88 weken ná de eerste ziektedag een brief met hoe en wanneer de werknemer een WIA-uitkering kan aanvragen. Uiterlijk in de 93e ziekteweek dient de werknemer de WIA-uitkering aangevraagd te hebben samen met het re-integratieverslag.

Welke onderdelen in het re-integratieverslag moeten met de WIA-aanvraag ingeleverd worden?

Zoals aangegeven is de deadline voor het aanleveren van de WIA-aanvraag de 93e week van de ziekteperiode . Een belangrijk onderdeel daarvan is het re-integratieverslag met de volgende documenten:
● Het medische formulier van de bedrijfsarts. Vanwege privacy kunnen alleen de werknemer of de bedrijfsarts (arbodienst)dit document aanleveren en nooit de werkgever.
● De probleemanalyse (eventuele bijstellingen), plannen van aanpak, eerstejaars- en eindevaluatie en het actueel oordeel. Deze documenten kunnen de werkgever of de werknemer aanleveren. De werknemer moet dit aangeven op zijn aanvraagformulier.

Wat zijn de gevolgen als de werknemer de WIA-aanvraag te laat indient?

Het is belangrijk dat de werkgever steeds nagaat of de werknemer de WIA-aanvraag op tijd aanlevert bij het UWV. Dient de werknemer de WIA-aanvraag toch te laat in, dan kan het zijn dat de werkgever het loon langer moet doorbetalen. Hee de werknemer geen goede gegronde reden voor het te laat indienen, dan bestaat de kans dat de werknemer geen recht heeft op loondoorbetaling.

Zijn er consequenties als de werkgever het re-integratieverslag te laat indient?

Als de werkgever het re-integratieverslag niet op tijd aanlevert, dan kan het UWV de werkgever een loonsanctie opleggen. In de praktijk betekent dit dat de werkgever het loon aan de werknemer moet doorbetalen, zo lang als de vertraging duurde.

Wat zijn de gevolgen als de bedrijfsarts of arbodienst te laat is?

Als de bedrijfsarts of arbodienst te laat is met het aanleveren van de medische stukken, dan moet de werkgever de loonkosten aan de werknemer doorbetalen. Er is nog geen jurisprudentie dat deze kosten op de bedrijfsarts verhaald kunnen worden. Het komt uiteraard de samenwerking tussen deze partijen niet ten goede.

Wat zijn de gevolgen als UWV te laat beslist in de WIA-aanvraag?

Door de extra maatregelen rondom COVID19 komt het voor dat een werknemer de WIA wel op tijd aangevraagd heeft, maar door achterstand het UWV te laat is. Het UWV kan de beslistermijn dan oprekken en dan krijgt werknemer automatische een voorschot op de WIA-uitkering.
In de ontvangstbevestiging geeft het UWV dit aan. Werknemer en werkgever kunnen beiden een melding ‘te late beslissing’ doen bij het UWV. Onderneemt zij dan nog geen actie dan kan er aanspraak gemaakt worden op een vergoeding door het UWV.

Meer informatie

Benieuwd wat Staatvandienst kan betekenen in de begeleiding van 2e spoor re-integratietrajecten of bij de begeleiding van de WIA-aanvraag? Neem dan eens contact op met één van de vestigingen bij jou in de buurt.

Staat uw antwoord er niet tussen? Neem dan direct contact met ons op.
Wij doen er alles aan om u verder te helpen. We staan u dan ook graag te woord.