Wat je moet weten over de WIA-uitkering

Ben je bijna 2 jaar ziek en blijf je nog wel even arbeidsongeschikt voor je baan? Dreigt na 104 weken ziekte je loon stop gezet te worden? Dan kun je via het UWV in aanmerking komen voor een WIA-uitkering om je van een inkomen zeker te stellen. Bij de aanvraag van een WIA-uitkering is onder andere de timing zeer belangrijk. Staatvandienst heeft de belangrijkste informatie voor je op een rij gezet.

Wat is precies een WIA-aanvraag?

De WIA-uitkering verzekert je van inkomen als je langer dan 2 jaar ziek bent en niet of gedeeltelijk in staat bent om de te werken. Na 2 jaar ziekte stopt namelijk de verplichting van je werkgever om loon door te betalen. Ook de Ziektewetuitkering voor mensen zonder werkgever loopt na 2 jaar af.

Hoe kun je een WIA-aanvraag doen?

Aanvragen van een WIA-uitkering doe je bij het UWV. Zij stuurt je bij langdurige ziekte een brief na 88 weken waarin staat dat je WIA kunt aanvragen. Daarna heb je 5 weken de tijd om de WIA-aanvraag daadwerkelijk in te dienen. Je kunt uiterlijk in de 93e ziekteweek de aanvraag doen, daarna is de WIA-aanvraag te laat ingediend en loop jij maar ook je werkgever een financieel risico. Het UWV zal je voor de periode dat je geen inkomen hebt naar je werkgever verwijzen, maar die zal je zeer waarschijnlijk ook op je eigen verantwoordelijkheid attenderen.

Hoe verloopt de WIA-aanvraag als werknemer?

De WIA-aanvraag bij het UWV begint met het insturen van de aanvraag inclusief documentatie. Belangrijk is dat uit de documentatie blijkt, dat je voldoende inspanningen hebt geleverd om weer aan het werk te komen. Vindt het UWV dat voldoende werk is gemaakt van je re-integratie, dan is een gesprek bij de verzekeringsarts de volgende stap. Deze arts brengt in kaart of sprake is van een medische objectiveerbare reden waardoor er belemmeringen in het werken zijn.

Na het vaststellen van deze belemmeringen komt de arbeidsdeskundige in beeld. Op basis van de lijst van belemmeringen (FML) raadpleegt zij een grote database met functies (het CBBS). Op basis van je persoonsprofiel en belemmeringen brengt zij in kaart welke functies jij nog wel zou kunnen uitvoeren. Op basis van deze functies wordt je zogeheten “resterende verdiencapaciteit” vastgesteld. Je arbeidsongeschiktheidspercentage komt vervolgens tot stand door de resterende verdiencapaciteit te vergelijken met het inkomen dat je voordat je ziek werd kon verdienen. Je krijgt alleen een WIA-uitkering als je 65% of minder van je oude loon kunt verdienen. Binnen 8 weken na het laatste gesprek ontvang je een brief over de WIA-aanvraag, waarin het UWV meldt of je WIA-uitkering is toegekend of je WIA-aanvraag is afgewezen.

Welke rol speelt de werkgever bij een WIA-aanvraag?

Is een werknemer ruim 1,5 jaar ziek, dan is het samen invullen van de Eindevaluatie door werkgever en werknemer een belangrijke stap. Dit maakt het re-integratieverslag compleet. Het re-integratieverslag weegt zwaar mee in de beoordeling van het UWV of een werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering.

Een werkgever kan geen WIA-uitkering aanvragen voor jou aanvragen. Dit dien je echt zelf te doen. De werkgever kan wel zelf het online re-integratieverslag aanleveren via het werkgeversportaal van het UWV. . Alleen het formulier ‘Medische informatie’ moet de je zelf of de bedrijfsarts vragen aanleveren in verband met de Wet op de Privacy heeft jouw werkgever nooit inzage in jouw medische dossier.

Wil je werknemer niet dat jij als werkgever het re-integratieverslag aanlevert, dan kun je hulp bij de WIA-aanvraag bieden door hem of haar te voorzien van kopieën. Je medewerker kan het dossier zo zelf compleet maken.

Wanneer mag je de WIA-uitkering eerder aanvragen?

Belangrijk voor zowel werknemer als werkgever: je kunt sneller een verzoek tot WIA-uitkering indienen als het uitgesloten is dat je ooit nog kan werken. Dit heet ‘aanvragen met verkorte wachttijd’. Je mag de verkorte WIA-aanvraag na minimaal 3 weken ziekte insturen. Het UWV raadt aan om dit te doen voordat je 68 weken ziek bent; dat is na ongeveer 1 jaar en 3 maanden.

Vervroegde WIA aanvragen of niet?

Let op! Vraag de vervroegde WIA-uitkering alleen aan als je bedrijfsarts, arbodienst of verzekeringsarts groen licht heeft gegeven. Je mag de vervroegde aanvraag namelijk maar 1 keer doen.

Wat is het verschil tussen de 2 WIA-uitkeringen?

Er bestaan 2 soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze variant van de WIA is mogelijk als je 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken. IVA is de afkorting voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De IVA-uitkering is bestemd voor mensen die niet of nauwelijks kunnen werken, met een kleine kans op herstel.

Wat kan Staatvandienst voor je doen rond de WIA-aanvraag?

Als je een WIA-WGA uitkering ontvangt of gaat ontvangen, dan behoort actief zoeken naar passend werk tot je plicht. Staatvandienst heeft veel ervaring met re-integratietrajecten en kan jou uitstekend begeleiden bij het vinden van een passende baan.
Het grote voordeel van deze aanpak is dat de inhoud van het re-integratietraject wordt afgestemd op jouw situatie en behoeften. Spreekt deze aanpak je aan? Je kunt ons bereiken op 0570-624899 of via info@staatvandienst.nl.

Staat uw antwoord er niet tussen? Neem dan direct contact met ons op.
Wij doen er alles aan om u verder te helpen. We staan u dan ook graag te woord.