Help! Ik ben ontslagen, wat nu? Alles wat je wilt weten over de transitievergoeding

Daar sta je dan. Je bent ontslagen door je werkgever. Of het je nu plotseling overkomt, of dat je het al een tijdje aan zag komen: ontslagen worden is voor niemand leuk. Het verliezen van je baan heeft persoonlijke én financiële gevolgen. Bij een gedwongen ontslag zonder schuld, kan het zijn dat je recht hebt op een transitievergoeding (ook wel ontslagvergoeding genoemd). Wat houdt deze vergoeding precies in, heb je er überhaupt recht op en hoe vraag je het aan? Al deze vragen worden beantwoord in dit artikel.

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van je arbeidscontract waarop je volgens de wet onder bepaalde voorwaarden recht hebt. Het is een vergoeding die bedoeld is om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Hiermee kun je jezelf ontwikkelen door bijvoorbeeld een opleiding te volgen, om deel te nemen aan een loopbaantraject of om een eigen bedrijf te beginnen.

Wanneer heb ik recht op transitievergoeding?

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 heb je vanaf dag eén van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding, mits voldaan is aan onderstaande voorwaarden:

  • Je wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen of reguliere redenen (zoals het niet verlengen van een tijdelijk contract) zonder schuld;
  • Het initiatief voor ontslag moet bij je werkgever liggen en niet bij jou zelf.

Transitievergoeding bij ziekte

Tijdens de eerste 2 jaar waarin je ziek bent, mag je werkgever je niet ontslaan. Jij en je werkgever hebben de plicht om mee te werken aan een re-integratietraject. Na deze 2 jaar mag je werkgever je ontslaan, mits hij toestemming krijgt van UWV en voldoet aan de gestelde voorwaarden. Als je na 2 jaar ziekte ontslagen wordt, heb je recht op een ontslagvergoeding van je werkgever.

Wanneer heb ik geen recht op transitievergoeding?

Er komen ook situaties voor waarin je werkgever je geen transitievergoeding verschuldigd is. Je krijg geen vergoeding wanneer:

  • Het contract met wederzijds goedvinden wordt beëindigd aan de hand van een vaststellingsovereenkomst. In dit geval maak je samen met je werkgever afspraken over een eventuele ontslagvergoeding;
  • Je ontslag krijgt naar aanleiding van zaken als fraude en diefstal;
  • Je bij het ontslag minderjarig bent en gemiddeld niet meer dan 12 uur hebt gewerkt;
  • Je de leeftijd hebt bereikt waarop je recht hebt op een AOW-uitkering of een pensioen;
  • De werkgever failliet raakt, uitstel van betaling krijg of wanneer de werkgever in de schuldsanering zit;
  • Er in de cao een gelijkwaardige voorziening voor een ontslagvergoeding is opgenomen;
  • Je gedeeltelijk ontslag krijgt;
  • Je zelf ontslag neemt.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat je in dienst bent geweest bij de betreffende werkgever, je laatstverdiende salaris, je leeftijd en de omvang van het bedrijf. De hoogte van de transitievergoeding is vanaf 2020 maximaal € 83.000. Wanneer je meer verdient, dan is de vergoeding maximaal gelijk aan je jaarsalaris. Bereken de hoogte van je transitievergoeding via de rekentool van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Belasting ontslagvergoeding

Als je de transitievergoeding niet besteedt aan een opleiding of een van werk naar werktraject (outplacement), dan betaal je over de vergoeding inkomstenbelasting. De transitievergoeding is namelijk bedoeld voor de kosten die je maakt om snel en adequaat een nieuwe baan te vinden.

Transitievergoeding bij vaststellingsovereenkomst

De werkgever is niet verplicht om een ontslagvergoeding te betalen aan jou wanneer er ontslag heeft plaatsgevonden via een vaststellingsovereenkomst. Dit is een schriftelijk ontslagvoorstel, waarin je samen met je werkgever het dienstverband beëindigt. In dit geval wordt de hoogte van een actuele vergoeding bepaald door onderhandelingen tussen de werkgever en jou als werknemer.

Meer vragen over transitievergoeding

Wil je meer informatie hoe je de transitievergoeding kunt inzetten voor een van werk naar werktraject (outplacement)? Neem dan contact op met Staatvandienst door het contactformulier in te vullen of te bellen naar 0570 – 624 899.

Staat uw antwoord er niet tussen? Neem dan direct contact met ons op.
Wij doen er alles aan om u verder te helpen. We staan u dan ook graag te woord.