Hoe verloopt een outplacementtraject voor jou als werknemer?

Bij outplacement (ontslagbegeleiding) gaat het om begeleiding van werknemers die met ontslag worden bedreigd of reeds zijn ontslagen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontslag om bedrijfseconomische redenen. Goede ondersteuning kan dan leiden tot een nieuwe baan of een start als zelfstandig ondernemer. Daarbij neem je als werknemer de regie op je loopbaan terug.

Bij outplacement helpt Staatvandienst je na ontslag of wanneer je met ontslag wordt bedreigd met het vinden van nieuw werk of een start als zelfstandige. Zowel een werknemer als een werkgever kan het initiatief nemen tot een outplacementtraject. Meestal is de reden voor een outplacementtraject onplezierig en kan het samengaan met emoties, stress en onzekerheid.

Bij outplacement staan we samen stil bij je (aanstaande) ontslag en maken we de professionele balans op, op basis van vragen zoals: ‘wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?’ Aansluitend verkennen we jouw wensen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt en leren we je sollicitatietechnieken. Wij bieden jou persoonlijk maatwerk bij:

 • het schrijven van sollicitatiebrieven;
 • het opstellen van een cv dat aan alle wensen en eisen voldoet;
 • oefening van sollicitatiegesprekken;
 • ondersteuning bij netwerken en netwerkgesprekken;
 • de mogelijkheden van LinkedIn en personal branding.

In de zoektocht naar werk trekken wij de lijnen van het speelveld, maar jij bent aan de bal om te scoren. Het is daarom belangrijk dat je zélf uitvoerig (mee)zoekt en zélf solliciteert. Staatvandienst biedt daarbij onder meer ondersteuning met ons eigen netwerk.

Hoe lang duurt een outplacementtraject?

Dit verschilt per persoon en hangt af van allerlei zaken. Er zijn korte programma’s maar ook langdurige trajecten met meerdere fases en intensieve begeleiding. In de regel duurt een traject minimaal drie en maximaal twaalf maanden.

De duur van een outplacementtraject is afhankelijk van:

 • hoe snel het lukt om een baan te vinden;
 • je arbeidsverleden;
 • je werkspecifieke kennis;
 • het beschikbare budget.

Staatvandienst helpt werknemers van alle leeftijden in alle sectoren. We helpen je inzicht te krijgen in wat je kunt en wilt, en we helpen je dit te bereiken. Elk traject is voor ieder verschillend, maar kent 3 stappen.

 1. Een outplacementtraject begint altijd met een intakegesprek, waarbij het heden en de (gewenste) toekomst worden besproken.
 2. Vervolgens maken we een persoonsprofiel en actieplan met mogelijke huiswerkopdrachten, een persoonlijkheidsvragenlijst en een interesse- en competentietest, die je thuis op de pc kan doen.
 3. Tot slot helpen we je met de concrete stappen richting de arbeidsmarkt. Dit varieert van hulp bij het solliciteren, het netwerken, je zoektocht naar vacatures, maar dat kan ook begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap zijn.

Is een outplacementtraject verplicht?

In ons land is outplacement geen wettelijke verplichting. De werkgever kan vrijwillig deze keus maken en als werknemer ben je niet verplicht om een traject te aanvaarden. Het kan dus niet worden afgedwongen, zonder jouw medewerking zou een traject natuurlijk ook zinloos zijn.

Wetenswaardigheden over outplacement in het Arbeidsrecht

We noemen 4 nuttige weetjes uit het Arbeidsrecht voor als jij met een outplacement te maken krijgt.

 1. Een reorganisatie kan tot gevolg hebben dat er voor jou geen plek meer is in de organisatie. De wet spreekt van een outplacement als je ondersteund wordt door je werkgever in je zoektocht naar werk.
 2. Als je na een ontslag niet meteen aansluitend werk vindt, kan je inkomen opeens dalen. Als je een WW-uitkering ontvangt is die lager dan het eerdere loon. Om een inkomensverschil op te vangen wordt er een opzegtermijn in acht genomen en heb je soms recht op een transitievergoeding.
 3. In overleg tussen de werkgever, de vakbond of een werkgeversorganisatie worden soms andere voorzieningen getroffen bij de beëindiging van een dienstverband. Dit is meestal opgenomen in een sociaal plan en is vooral gericht op de financiële afwikkeling. Soms zijn er voorzieningen gericht op het vinden van een andere baan, waaronder een outplacementtraject valt, maar zoals gezegd kan het niet wettelijk worden verplicht.
 4. Bij ontslagredenen die bij de kantonrechter terecht komen, zoals een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren, wordt er van de werkgever verwacht dat hij binnen de organisatie naar een andere plek zoekt voor de werknemer. Ook in dit geval is outplacement niet een vereiste.

Ziekte en outplacement

Bij langdurige ziekte heeft een werkgever krachtens de Wet verbetering poortwachter de verplichting om extern ondersteuning te bieden bij het vinden van een baan als interne plaatsing niet mogelijk is. Passend werk zoeken bij een andere werkgever noemen we ‘re-integratie 2e spoor’.

Als een werkgever verzuimt dit te doen dan kan dat voor UWV reden zijn om geen toestemming te verlenen voor ontbinding van het dienstverband in het geval van een langdurige ziekte.

Outplacement is zeer geschikt voor 50-plussers

Outplacement is zeer geschikt voor 50-plussers. Zij beschikken vaak over de nodige werkervaring en competenties. Ook is deze groep werknemers doorgaans flexibel inzetbaar, extra gemotiveerd en kennen ze een gemiddeld laag verzuim.

Staatvandienst is lid van de OVAL, de branchevereniging voor erkende aanbieders van outplacement en loopbaanbegeleiding. De OVAL voert jaarlijks het Nationaal Outplacementonderzoek uit. In 2016 vond 75 procent van de mensen onder de 40 jaar een baan na een outplacementtraject. Bij de categorie 57-plussers was in dat jaar een opvallende stijging van het succespercentage bij 57-plussers naar 51%. Onze verwachting is dat dit de komende jaren opnieuw zal toenemen.

Staatvandienst maakt zich sterk voor de 50-plusser, want:

 • ze hebben vaak al langere tijd niet meer gesolliciteerd;
 • ze hebben minder ervaring in ‘personal branding’;
 • ze hebben soms een lage online- en computervaardigheid en die is hard nodig bij het solliciteren anno 2020 …

Voordelen outplacement

Zeker bij jongere mensen is outplacement succesvol, want driekwart van de begeleide jongeren vindt al voor de afronding van het traject een nieuwe baan. In de leeftijdscategorie 40 tot 57 is dit 60 procent (OVAL).

Op individueel niveau sluit outplacement goed aan bij de huidige tijdgeest: zelf het heft in handen nemen als het gaat om je loopbaan. Outplacement gaat verder dan het vinden van een andere baan, want er wordt ook gelet op de duurzame inzetbaarheid. Deze bredere kijk levert meer arbeidsmarktkansen op. Investeren in outplacement loont.

Gedurende een outplacementtraject tref je een combinatie van onzekerheid en hoop. Je hebt weliswaar een onzekere periode, maar tegelijkertijd kan die voor velen ook hoopvol uitpakken. Enerzijds word je begeleid in het rouwproces van je baan verliezen, maar nog belangrijker is: je maakt een overstap naar ander werk. Je krijgt hulp en tijd om een goede oplossing te vinden, zodat er weer een nieuwe uitdaging op je pad komt.

Een ander groot voordeel is dat je bij een traject altijd deskundig begeleid wordt door een loopbaancoach. De eventuele gevoelens van wrok tussen jou en je werkgever kunnen in het geval van een passende outplacementregeling minder zijn. Jullie kunnen dan op een prettige(re) manier afscheid nemen.

Wat gebeurt er met je salaris bij een outplacement?

Zolang je nog in dienst bent bij de werkgever wordt het loon doorbetaald. Outplacement geeft echter geen doorbetalingsgarantie tijdens je traject. Het salaris wordt in de meeste gevallen stopgezet met ingang van de ontslagdatum of als er een andere werkplek is gevonden. Hierover staan in de regel afspraken opgenomen in een vaststellingsovereenkomst.

De mogelijkheden van outplacement 60-plussers

Maatwerk is de sleutel voor de 60 plus-arbeidsmarkt! Vooral voor een zestiger is de impact van een aanstaand ontslag groot, zelfs als de financiële zekerheid (enigszins) is gewaarborgd. Het verlies van een baan na een jarenlang dienstverband kost tijd om te verwerken. Een negatief zelfbeeld is daarbij dikwijls een grote belemmering voor de oudere werkzoekende. Sommigen geloven na het passeren van de zestig nooit meer aan een baan te komen.

Methodes van aanpak die Staatvandienst inzet bij 60-plussers zijn onder meer:

 • Tijd en ruimte geven voor de ontslagverwerking en het vinden van overzicht in de financiële situatie.
 • Het hervinden van het vertrouwen in zichzelf (empowerment) en het ombuigen van belemmerende negatieve overtuigingen.
 • Ondersteuning bieden bij nieuwe manieren van werk zoeken, het aanleren wat er veranderd is sinds de traditionele sollicitatiebrief. We maken de zestiger indien noodzakelijk wegwijs met het gebruik van LinkedIn en relevante vacaturesites. Door de inzet van de juiste kanalen stijgt de kans op succes!
 • Tot slot leren we mensen niet te wachten met netwerken en solliciteren, maar direct te starten. Dit vergroot de kans op succes. Vergelijk het met het lopen van een marathon, dan start je ook niet pas een maand van te voren met trainen.
Staat uw antwoord er niet tussen? Neem dan direct contact met ons op.
Wij doen er alles aan om u verder te helpen. We staan u dan ook graag te woord.