Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter schrijft een aantal stappen voor die je moet volgen bij langdurige ziekte van een medewerker. Het uitgangspunt hiervan is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. De werknemer én werkgever zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de re-integratie en dus ook voor het doorlopen en vastleggen van deze stappen. Beiden hebben een aantal verplichtingen, die al in de eerste week van de ziekmelding beginnen.

1e ziektedag: ziekmelding

Je meldt je ziek bij de juiste persoon. Dit kan je leidinggevende zijn of de HR-afdeling van het bedrijf waarin je werkzaam bent.

Week 1: Ziekmelding naar arbodienst

Je werkgever geeft je ziekmelding – binnen één week na de eerste ziektedag – door aan de arbodienst of bedrijfsarts.

Week 2: Eerste contact arbodienst

De arbodienst neemt contact met je op om de aard van je ziekte te bespreken.

Week 2/3: Spreekuur arbodienst

De arbodienst nodigt je uit om naar het spreekuur te komen.

Week 6: Probleemanalyse

Wanneer je bijna 6 weken ziek bent, dan stelt de arboarts uiterlijk deze week een probleemanalyse op. In een probleemanalyse geeft de arboarts een overzicht van de problemen van jouw ziekte – wat kun je nog wel en wat niet – en mogelijke oplossingen.

Week 8: Plan van aanpak

Je werkgever stelt samen met jou een Plan van Aanpak op. Hierin wordt beschreven wat jij als werknemer moet gaan doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. Blijkt uit de probleemanalyse van de arbodienst dat er mogelijkheden voor je zijn om weer aan het werk te kunnen, dan is je werkgever verplicht om samen met jou binnen 2 weken een (schriftelijk) plan van aanpak op te stellen.

Het opstellen van het plan van aanpak

Als je langer dan 7 weken ziek bent, krijg je dus te maken met een plan van aanpak. In je 6e ziekteweek heeft de arbodienst een probleemanalyse opgesteld. En als daarin staat dat er mogelijkheden zijn voor jou om weer aan het werk te kunnen, moeten je werkgever en jij uiterlijk in je 8e week ziekte een plan voor opstellen om jou weer aan het werk te krijgen.

In het plan van aanpak leggen jullie afspraken over activiteiten voor je herstel en werkhervatting vast. Ook de afgesproken doelstellingen en termijnen komen in dit plan. Verder wordt er een ‘casemanager’ aangesteld, die let erop dat het plan goed wordt uitgevoerd.

Gezamenlijk het plan van aanpak ondertekenen

Jij moet het eens zijn met het plan, anders heeft het feitelijk geen betekenis. Als je bijvoorbeeld niet wilt dat je chef de casemanager wordt, dan kan dat niet tegen je zin in worden doorgezet. Het plan van aanpak moet uiterlijk 8 weken na je eerste ziektedag gemaakt worden en door zowel jou als je werkgever ondertekend zijn. De werkgever en de arboarts krijgen een kopie van het plan van aanpak.

Zowel je werkgever als jijzelf  zijn verplicht om mee te werken aan het plan van aanpak. Het plan wordt regelmatig door jou, je werkgever en de arbodienst geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Week 42: Werkgever geeft melding door aan UWV

In de 42e week geeft de werkgever je verzuim door aan het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV).

Week 50: Het opschudmoment

Je bekijkt samen met je werkgever de situatie nog eens goed. Bij de overgang van het eerste naar het tweede jaar ziekte, moeten jullie samen de situatie nog eens heel goed doornemen om te bekijken of jullie alsnog activiteiten kunnen ondernemen voor jouw re-integratie. Aan het eind van je eerste ziektejaar ontvang je hierover een brief van het UWV.

Week 91: Aanvraag WIA

In de 91e week van je ziekte, dien je een WIA-aanvraag in bij UWV. Met je WIA-aanvraag moet je een aantal stukken meesturen. Zoals een re-integratieverslag. Naast een aantal feitelijke gegevens over het verloop, moet dat een inhoudelijk verslag bevatten over alle stappen die gezet zijn om je re-integratie te bevorderen. De arbodienst stelt het deel op met de medische gegevens en ook je werkgever verzorgt een deel van het verslag. Jij moet akkoord zijn met de inhoud van het re-integratieverslag. Zorg ervoor dat als je het niet eens bent met een bepaalde gang van zaken, je – schriftelijke – reacties terecht komen in het dossier.

Re-integratiedossier en re-integratieverslag

Bij langdurig verzuim hebben de arboarts en je werkgever in principe iedere 6 weken contact met je over de voortgang. Jullie zijn beide verantwoordelijk voor de opbouw van een re-integratiedossier. Hierin komen jullie inspanningen voor jouw terugkeer naar werk. Ook de arboarts houdt een dossier bij met al je medische gegevens. Beide dossiers zijn de basis voor je re-integratieverslag. Het re-integratieverslag of poortwachtersverslag is een verslag van de werknemer. Je bent ook zelf verantwoordelijk om in de 96e week van je ziekte alle documenten te verzamelen voor de aanvraag van de WIA.

Week 104: Beoordeling door UWV

Uiterlijk in week 104 beoordeelt UWV je WIA-aanvraag. Soms kan het voorkomen dat het UWV later beslist. Het re-integratieverslag wordt uiteindelijk door UWV gebruikt om te beoordelen of jij en je werkgever voldoende hebben gedaan om tot re-integratie te komen. Is dat niet zo, dan kan UWV een WIA-uitkering weigeren of verminderen en/of bepalen dat de werkgever het loon moet doorbetalen.

Wat Staatvandienst voor jou kan betekenen

Bij langdurige ziekte, is Staatvandienst er voor jou om gezamenlijk op zoek te gaan naar passend werk. Dit kan gaan om een andere functie bij je huidige werkgever, maar ook een andere baan bij een andere werkgever. Dit laatste geval wordt re-integratie 2e spoor genoemd. Samen met jou gaan we actief op zoek naar ander werk. Neem voor ons re-integratietraject contact met ons op of kom langs in een van onze vestigingen.

Staat uw antwoord er niet tussen? Neem dan direct contact met ons op.
Wij doen er alles aan om u verder te helpen. We staan u dan ook graag te woord.