MVO en SROI

De 'peoplekant' van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: een interessante keuze?

Bedrijven ruimen wel een plekje in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar vaak heeft dit voor de bedrijven en organisaties zelf nog niet heel veel impact. Waarom? De neiging bestaat om in stereotyperingen te denken. Dat leidt ertoe dat er binnen organisaties weinig honger bestaat een stap extra te zetten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering.

Als we het over MVO of duurzaam ondernemen hebben, is de dimensie “planet”, mede door druk van de politiek en de samenleving, volop in beweging. Bedrijven en organisatie zien het als hun taak hierin een steentje bij te dragen. Het levert ook economisch gezien een positieve bijdrage. Laten we eerlijk zijn, aan het verduurzamen van bestaande bouw of het leveren en monteren van zonnepanelen wordt gewoon geld verdiend.

De ‘people kant’ blijft echter achter. Op dit vlak kan er nog veel meer gebeuren. Want hoeveel inzet is er nu op de sociale kant? Wat doen we voor mensen die nu niet meedoen op de arbeidsmarkt? De huidige praktijk van inpassen van mensen die nu aan zijlijn staan, is vaak nog te traditioneel en plichtmatig van karakter en gaat weinig uit van economische prestaties. Vaak vult men met deze groep functies in, die minder waarde toevoegen aan het bedrijf.

Belangrijk is dat het echt wel kan. Als bedrijf maatschappelijk betrokken zijn, mensen een kans bieden én de bedrijfsdoelen realiseren. Een win-win-winsituatie creëren vergt een fundamenteel andere aanpak. Daarbij zou wat meer de innovatiekracht en de ondernemingszin binnen organisaties centraal staan.

Ondernemen vanuit MVO en SROI, wat is het verschil?

De overheid stimuleert bedrijven om maatschappelijk verantwoorder te ondernemen. Overheid of semioverheid nemen in aanbestedingen een zogenaamde SROI-verplichting (Social Return on Investments op. Dat houdt in dat je als bedrijf verplicht bent om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten binnen de gestelde contractvoorwaarden. Waar zit het verschil tussen MVO en SROI? Dat hangt ervan af waaruit het initiatief komt. Bij MVO zijn werkgevers zelf de initiatiefnemers. Bij SROI is de inkoop van de overheid leidend, dus wordt MVO min of meer opgelegd. De vraag blijft hoe je bedrijven wilt stimuleren vanuit centraal overheidsbeleid om zelfregulering aan te wakkeren.

SROI onderdeel maken van je MVO-beleid

Hoe kun je als bedrijf aandacht hebben voor de ‘Peoplekant’ waarbij dit tegelijkertijd meerwaarde biedt voor het bedrijf? Ik merk dat veel bedrijven worstelen met de eis vanuit overheid om een deel van de looncomponent te besteden aan mensen met een ” afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak vindt men het lastig om deze mensen in te zetten in het primaire proces en richten dan functies in buiten dit proces. Dat komt wat gekunsteld over en vaak levert dit geen meerwaarde voor de organisatie op. Dan is de vraag: hoe kun je als onderneming daarvoor zorgen?
Hierop hebben wij het antwoord gevonden en geven een aantal tips:

 

Tip 1
Verander je mindset en zet dit thema naar je eigen hand. Dit betekent in feite dat je bedenkt waar je met het bedrijf naar toe wilt en tegelijk nadenkt over wat voor soort functies je daarbij nodig hebt. Kun je voor deze functies mensen inzetten die passen binnen de doelgroep voor MVO?

 

Tip 2
Vermijd de routine en gebruik de mogelijkheid van de creativiteit van je eigen mensen/ netwerk. Je bent als bedrijf in staat om met hulp van je eigen mensen tot een uitwerking van mooie ideeën te komen. Het voordeel van deze werkwijze is dat je als organisatie veel scherper de kansen ziet die er op MVO gebied zijn.

MVO- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen | Staatvandienst

 

Tip 3
Koppel deze mooie ideeën of dit vraagstuk bijvoorbeeld aan je duurzaamheid- of MVO strategie en missie. Vraag je daarbij af wat voor mensen hebben we hier nodig en zijn dit mensen die passen binnen de MVO-doelgroep?

 

Tip 4
Maak de vertaling van de circulaire economie naar de mogelijkheden die je mensen kunt bieden die buiten de arbeidsmarkt staan en geen betaald werk hebben.

Benieuwd wat deze tips in de praktijk voor jouw onderneming betekenen en voor jouw MVO-doelstellingen? Neem dan contact op met onze vakspecialist MVO, Arjan Middelkoop.

 

Arjan heeft al ruim 12 jaar ervaring in het adviseren en het begeleiden van organisaties op het gebied van werk & inkomen, waarvan 6 jaar op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, SROI en sociaal ondernemerschap.

Laatste artikelen

Elk jaar nemen we ons van alles voor. We kennen ze allemaal, de goede voornemens voor het nieuwe Lees verder...

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) heeft impact op onze samenleving, in het bijzonder op de arbeidsmarkt. In Lees verder...

Staatvandienst, Omzien en Moedigh (SOM) zijn drie zelfstandig opererende bedrijven met een hoofdkantoor in Deventer. Dat is echter Lees verder...

Archief

Januari 2024 1 artikel
December 2023 1 artikel
Oktober 2023 2 artikelen
September 2023 1 artikel
Maart 2023 1 artikel
Februari 2023 1 artikel
Januari 2023 2 artikelen
December 2022 2 artikelen
November 2022 1 artikel
Oktober 2022 1 artikel
Augustus 2022 2 artikelen
Juni 2022 2 artikelen
5 tips voor een beter cv.
Schrijf je nu in en vergroot je kans op de arbeidsmarkt.