#samenmakenweerwerkvan

Positieve intervisie focust op wat wel werkt.

Hiske, vakspecialist en Diane, loopbaanconsultant binnen Staatvandienst zijn vanaf het 1e uur betrokken bij positieve intervisie. In 2021 staat dit thema centraal in de organisatie, met de start in februari. Over hun enthousiasme, onze aanpak en waarom andere organisaties er ook mee aan de slag zouden moeten, vertellen ze graag.

Staatvandienst en positieve intervisie

In 2017 begonnen wij bij Staatvandienst om onze intervisie om te buigen naar positieve intervisie. Het grote verschil is dat bij positieve intervisie juist op een oplossingsgerichte manier gekeken wordt naar vragen en hulpvragen van collega’s. Daarin staat centraal: wat heb je al gedaan, welke stappen heb je ondernomen en wat werkte? Op deze manier maken we gebruik van de kwaliteiten om tot een oplossing te komen van een vraag en kijken we vooral naar wat er al wel goed gaat. De afgelopen jaren hebben we dit doorontwikkeld en het breder uitgezet in onze organisatie. Het is voor ons belangrijk om met elkaar en van elkaar te leren en daarbij de talenten van onze collega’s in te zetten. Daarom staan we dit jaar vier keer twee weken stil bij positieve intervisie binnen Staatvandienst.

Waar komt jouw enthousiasme vandaan?

“Positieve intervisie draagt bij aan een positievere sfeer in het team. Veel meer dan de oude manier van intervisie. Oplossingsgericht te werk gaan, brengt namelijk een hele andere dynamiek mee dan probleemgericht te werk gaan. In plaats van in te zoomen op het probleem, verleg je de focus naar positieve gedachten en succesvol gedrag en dat werkt zichtbaar motiverend en energiegevend. En dat merk ik zelf ook!”, aldus Diane.

Waarom vind je deze aanpak belangrijk?

Hiske: “Vertragen is versnellen. Door even stil te staan bij een situatie en jezelf af te vragen: Wat doe ik in zo’n situatie? Waar loop ik tegenaan? Eens de tijd nemen om wat dieper in te gaan op een vraag en te onderzoeken welke hulpvraag daarachter zit. Onze ervaring is dat als een traject stagneert of niet lekker loopt er vaak wat meer achter zit. Vaak zijn wij geneigd om direct naar de oplossing van de stagnatie te kijken en niet naar de hulpvraag eronder. Echter door even achterover te gaan zitten en met elkaar in gesprek te gaan, achterhaal je de echte hulpvraag. Die vraag zegt vaak meer over jou als persoon, jouw kernkwaliteiten en over je ontwikkelpunten. Door deze aanpak krijg je een antwoord op je vraag die breder inzetbaar is dan alleen in de betreffende casus. Door erbij stil te staan leer je van elkaar.”

Hoe gaat Staatvandienst aan de slag met positieve intervisie?

We hanteren de methoden van Frederike Bannink vanuit haar boek Positieve supervisie en intervisie. In dit boek beschrijft zij de theorie van positieve intervisie en heel veel methoden hoe je het in de praktijk kunt toepassen. Binnen Staatvandienst hebben we 8 collega’s die de intervisiesessies binnen de verschillende regio’s in het land begeleiden, de intervisoren. Zij kiezen de methode die het beste past bij de groep. Tijdens de sessie komen twee casussen aan bod.

Positieve intervisie in de praktijk

Het belangrijkste is om bij de start de leervraag van iemand te achterhalen, waar wil iemand graag een antwoord op krijgen? Vervolgens is de manier van vragen stellen van belang, die zorgt ervoor dat iemand helder krijgt op welke manier het voor hem/haar een probleem is en hoe hij/zij dit zelf kan oplossen door het inzetten van de eigen of andere hulpbronnen. Dit zijn de typische oplossingsgerichte vragen. Die beginnen met de H en W met uitzondering van de Waaromvraag. Het gaat om doorvragen, zoals Waar loop je tegenaan? Hoe ging het gesprek, Wat maakte het tot een succes? Enzovoort.
Vanwege COVID19 doen we nu alles online. Daarbij beginnen we centraal en bespreken we twee casussen. Vervolgens gaat iedereen uiteen om het uit te werken. Aan het einde is het weer centraal en worden de twee casussen besproken.
In totaal hebben we nu 9 methodes van Frederike Bannink uitgewerkt.

Waar hoop je op?

Hiske: “Dat binnen Staatvandienst we elkaar veel meer vanuit de oplossingsgerichte manier bevragen en helpen, ook buiten de intervisiesessies. Niet alleen de vier momenten per jaar, maar ook in andere situaties. Je creëert een andere dynamiek in gesprekken. Degene waaraan je een vraag stelt gaat zelf nadenken en samen komt je tot een oplossing. Deze manier is in elke situatie en in elke traject waardevol. Ik hoop dat in 2022 positieve intervisie en de oplossingsgerichte manier van vragen is ingebed in de organisatie. Dus dat collega’s de methode herkennen en eigen gemaakt hebben, én weten in wat voor situaties ze het kunnen toepassen.”

Hoe borgt Staatvandienst het in de organisatie?

Samen met alle intervisoren heeft Hiske als supervisor een eigen positieve intervisiesessie. “Daarin verzamelen we alles wat naar voren gekomen is in de regionale sessies. Dit bundelen we en bespreken we de leermomenten. Uiteindelijk is het doel dat we deze sessies ook landelijk in kunnen zetten. Dat we de regionale ervaringen mixen en delen om zo van elkaar te kunnen leren.
Deze 2 weken van positieve intervisiesessies zijn niet alleen voor onze consultants. Het is voor alle lagen in onze organisatie; van leidinggevenden en ondersteunende afdelingen. Iedereen binnen de organisatie is er die twee weken mee bezig.”

Waarom vind jij dat organisaties ermee aan de slag zouden moeten gaan

Diane: “Positieve intervisie legt de focus op het vinden van de gewenste situatie in de toekomst in plaats van de ongewenste situatie in het verleden of heden. Het stimuleert mensen om te onderzoeken wat ze vanuit zichzelf kunnen inzetten om een passende oplossing te bedenken. Dat geeft een veel positievere insteek en zorgt uiteindelijk voor meer zelfinzicht en zelfvertrouwen.”

Welke drie vragen tijdens positieve intervisie werken altijd?

  • Wanneer had je iets minder last van dit probleem en wat was er toen allemaal anders?
  • Wanneer zou je weten dat je je leervraag hebt bereikt en wat zou er dan anders zijn voor jou?
  • Wat zou een eerste kleine stap zijn die jij zou kunnen zetten op weg naar je leervraag?

En welke drie vragen kun je dagelijks gebruiken?

  • Wat is het leukste dat je vandaag gedaan hebt?
  • Stel je denkt aan een kandidaat, waarvan krijg je een glimlach op je gezicht?
  • Welke doelen wil je behalen?

Laatste artikelen

Elk jaar nemen we ons van alles voor. We kennen ze allemaal, de goede voornemens voor het nieuwe Lees verder...

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) heeft impact op onze samenleving, in het bijzonder op de arbeidsmarkt. In Lees verder...

Staatvandienst, Omzien en Moedigh (SOM) zijn drie zelfstandig opererende bedrijven met een hoofdkantoor in Deventer. Dat is echter Lees verder...

Archief

Januari 2024 1 artikel
December 2023 1 artikel
Oktober 2023 2 artikelen
September 2023 1 artikel
Maart 2023 1 artikel
Februari 2023 1 artikel
Januari 2023 2 artikelen
December 2022 2 artikelen
November 2022 1 artikel
Oktober 2022 1 artikel
Augustus 2022 2 artikelen
Juni 2022 2 artikelen
5 tips voor een beter cv.
Schrijf je nu in en vergroot je kans op de arbeidsmarkt.