Duurzame inzetbaarheid

Hoe beperkt houdbaar is een loopbaan eigenlijk?

Gisteren zijn alle scholieren gebeld met de verlossende woorden of ze geslaagd zijn of niet. Zij staan nu voor de keuze of ze gaan herkansen, doorleren, een tussenjaar nemen of gaan werken. Een mooi moment om een artikel van een paar jaar terug even af te stoffen. Dit artikel gaat over keuzes en wendbaarheid.

Tijdens het ontbijt stelde een young professional zijn moeder, een oud collega van ons, de vraag “Wist jij dat je 52 weken ziek kunt zijn en al die tijd je salaris doorbetaald krijgt?” Hij was bijna klaar met zijn opleiding en werkte nu een paar maanden deeltijd. Hij had uitleg gekregen over de verzuimregeling binnen het bedrijf.“ En dat je ook daarna tot 104 weken ziekte 70% doorbetaald kunt krijgen?” en grinnikte binnensmonds. “Wie blijft er nou 104 weken ziek?” vroeg hij zich af.

Studiekeuze

In 2020 slaagde hij voor zijn HBO opleiding, jong en gezond, met uitstekende kansen op de arbeidsmarkt, maar nog weinig bewust van zijn ‘zegeningen’. Vijf jaar eerder maakte hij een studiekeuze. Zijn grote wens was altijd om (semi) professional voetballer te worden. Hij twijfelde destijds tussen de sportacademie en PABO en koos uiteindelijk voor het laatste. Gelukkig maar, want in de 1e maand van het schooljaar scheurde hij zijn kruisband tijdens voetbal. Een jaar later wéér. Verschillende operaties verder en een revalidatietraject voetbalde hij weer.

Een streep door de rekening

“Door deze scheur van je kruisband had je bij de sportacademie waarschijnlijk meteen kunnen stoppen”, zei zij moeder. “En wat nu als het gebeurde als je aan het werk was als betaald voetballer of als sportleraar? Dan was je ook in de Ziektewet gekomen en zou je weken of zelfs maanden uit de running zijn geweest; 52 weken lijken lang, maar zijn snel voorbij.”
Dit gaf de young professional een andere kijk op het verzuimprotocol van het bedrijf; het behoud van inkomsten tijdens ziekteverzuim is als een vangnet zolang je zelf niet in staat bent in eigen inkomen te voorzien. Zo kwamen moeder en zoon samen tot de conclusie dat een (studie-) loopbaan net zo beperkt houdbaar kan zijn als een fles sap. Bij een fles sap weet je echter waar je aan toe bent door de gegarandeerde houdbaarheidsdatum. Op gezondheid, levensgeluk of loopbanen bestaat geen enkele garantie.

Nieuwe perspectieven en regie pakken

Omdat professioneel voetballer niet meer mogelijk was, is deze young professional nu voetbaljeugdtrainer. Daarnaast is hij deeltijd leerkracht, heeft hij een webshop in verlichting en werkt hij in de weekenden in de horeca. Deze werkzaamheden drijven hem. Hij doet wat hem plezier geeft en daarmee verdient hij nu al een redelijk belegde boterham. En hij wil nog een master gaan doen. Vertaald naar ons loopbaanvak, hier is sprake van duurzame inzetbaarheid. Hij voert, al dan niet bewust, regie over zijn loopbaan en vergroot hiermee zijn arbeidsmarktwaarde, de arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Is dit kenmerkend voor zijn generatie?

De generatie die momenteel op de arbeidsmarkt instroomt kenmerkt zich onder andere door multitasking, authenticiteit en de ‘wetenschap dat alles mogelijk is’.
Zij lijken, meer dan de generaties ervoor, in staat om zelf te zorgen voor de eigen duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid in organisaties

Ieders leven en ieders loopbaanpad verloopt anders en is steeds minder voorspelbaar. Duurzame inzetbaarheid gaat over het vermogen om – rekening houdend met individuele verschillen in achtergrond, competenties en persoonlijkheid en met wisselende omstandigheden – zich te kunnen aanpassen aan de wensen van de arbeidsmarkt. Fit en met plezier naar het werk gaan is belangrijk. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat werknemers dusdanig vitaal, competent en flexibel blijven dat ze hun werk met plezier en naar verwachting doen, het werk behouden óf dat ze in staat zijn om een nieuwe werkkring te vinden. Hiermee kunnen ze samen zorgen voor het verder terugdringen van het ziekteverzuim.

Werknemers moeten dus langer voor de organisatie én de arbeidsmarkt behouden blijven. Doorwerken tot 67 jaar moet een normale zaak worden.

Begin NU met duurzaam inzetbaar denken

Gelukkig is de sociale zekerheid in Nederland goed geregeld. Dit is een groot goed! Tegelijkertijd kan de wijze waarop de werknemersverzekeringen ZW en WIA worden uitgevoerd (Wet verbetering Poortwachter), een remmende werking hebben op het duurzaam inzetbaar denken. In de periode van ziekteverzuim ligt de nadruk vooral op klachten, beperkingen en op wat iemand niet meer kan. Re-integratie focust zich het 1e jaar voornamelijk op het eigen werk en beperkingen worden aangevinkt op invullijsten. De wetenschap dat de Ziektewet maximaal 104 weken kan duren, haalt de urgentie weg om in een vroeg stadium na te denken over de inzetbaarheid op langere termijn. Aan het moment dat een werknemer zich ziekmeldt gaat vaak een periode vooraf waarin de motivatie minder is, iemand minder plezier heeft in het werk.  Daarom pleiten wij ervoor dat werknemer en werkgever regelmatig met elkaar het gesprek aangaan over motivatie & betrokkenheid, balans werk & privé, gezondheid & vitaliteit, vakkennis & vaardigheden of productiviteit. En als iemand zich ziekmeldt. Dus biedt als werkgever de gelegenheid voor een open gesprek en stimuleer de werknemer om deze kans aan te grijpen. En als iemand zich onverhoopt ziekmeldt, wacht dan niet af, maar kijk eerder wat iemand nog wel kan en ga in gesprek over start. Houd de regie!

Door eerder te kijken wat iemand nog wel kan en te starten met een aantal loopbaanvragen of re-integratieinterventies in te zetten, kan de werknemer zijn mogelijke toekomstscenario’s en keuzes overzien. Het vergroot het gevoel van zingeving en het verkleint de afstand tot werk.

 

Laatste artikelen

Elk jaar nemen we ons van alles voor. We kennen ze allemaal, de goede voornemens voor het nieuwe Lees verder...

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) heeft impact op onze samenleving, in het bijzonder op de arbeidsmarkt. In Lees verder...

Staatvandienst, Omzien en Moedigh (SOM) zijn drie zelfstandig opererende bedrijven met een hoofdkantoor in Deventer. Dat is echter Lees verder...

Archief

Januari 2024 1 artikel
December 2023 1 artikel
Oktober 2023 2 artikelen
September 2023 1 artikel
Maart 2023 1 artikel
Februari 2023 1 artikel
Januari 2023 2 artikelen
December 2022 2 artikelen
November 2022 1 artikel
Oktober 2022 1 artikel
Augustus 2022 2 artikelen
Juni 2022 2 artikelen
5 tips voor een beter cv.
Schrijf je nu in en vergroot je kans op de arbeidsmarkt.