Jouw loopbaan

Omscholing in coronacrisis na baanverlies

Gevolgen corona en werkloosheid

De Nederlandse economie is in 2020 flink geraakt door COVID-19. Met name werknemers in de horeca, uitzendwezen en detailhandel ervaren dit. In deze sectoren zijn de gevolgen ook op langere termijn goed merkbaar, ook als COVID-19 snel onder controle is. Toch is de werkloosheid in grote delen van ons land gedaald. Dat is positief, alleen moeten we ons beseffen dat de huidige steunpakketten van de overheid de werkloosheid in toom houdt.

Werkgevers in bijvoorbeeld de zorg, logistiek, distributie, winkels, voedselketen, sommige bouwbedrijven en techniek zijn juist op zoek zijn naar personeel. Om te kunnen switchen naar een ander beroep in deze kansrijke sectoren is vaak om- of bijscholing nodig. De overheid biedt regelingen voor scholing, online trainingen, begeleiding van stagiairs en andere vormen van leren, soms met een financiële tegemoetkoming. Zo is er de subsidieregeling NL leert door waarvan het doel is toekomstige werklozen via ontwikkeladviezen om te scholen naar beroepen waar in de nabije toekomst veel behoefte aan is. Ook voor ondernemers zijn er de regelingen als de Slimregeling en de subsidieregeling Praktijkleren.

Wat houdt omscholing in?

Omscholen is het aanleren van kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van een heel ander beroep. Het gaat dus niet alleen om het volgen van een opleiding, maar ook om het volgen van cursussen of om het opdoen van andere (succes) werkervaringen. Het informeel leren met evaluaties en feedback zijn daarnaast zeer waardevol.
Vroeger ging vakkennis en bekwaamheid een leven lang mee. Door technologische ontwikkelingen, digitalisering, demografische veranderingen en ook door COVID-19 kunnen kennis, ervaring en functie-inhoud echter snel veranderen en verouderen. Veel mensen zijn opgeleid voor een vak dat nu door de coronacrisis niet meer in die vorm bestaat. Dit vraagt veel van het aanpassingsvermogen van mensen en wendbaarheid is daarbij het sleutelwoord. Kortom omscholen, leren en ontwikkelen is belangrijker dan ooit.

Hulp bij omscholing

Soms betaalt de werkgever de kosten voor omscholing (bijvoorbeeld als iemand zich laat omscholen voor ander werk bij de eigen werkgever), of betaalt iemand de kosten helemaal zelf. Betaal je zelf de kosten dan zijn de studiekosten aftrekbaar van de belasting, mits voldaan is aan een aantal voorwaarden. Eén voorwaarde is dat de scholing bedoeld is voor het toekomstige beroep en het een leertraject is, dus onder begeleiding. 
Heb je bij ontslag een transitievergoeding gekregen en zet je deze in voor omscholing, dan betaal je geen belasting over de vergoeding.

Met de subsidieregeling NL leert door, bieden opleiders kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen, en trainingen aan. Werknemers in loondienst, flexwerkers, maar ook zelfstandigen en ZZP’ers kunnen hiervan gebruik maken.
Ook het UWV kent scholings- of omscholingsmogelijkheden om mensen met een uitkering te laten omscholen voor beroepen waar nu juist veel vraag naar personeel is, ook wel krapte- of kansrijke beroepen genoemd.


Wat kan Staatvandienst betekenen bij omscholing?

Overweeg je om een scholings- en ontwikkelingstraject te volgen dan kan Staatvandienst je daarin begeleiden. Deze begeleiding bestaat uit drie fasen:

  • voorbereiden en onderzoeken,
  • schrijven van een actieplan
  • waarborgen van duurzaamheid van de omscholing.

We verkennen samen met jou de scholingsvraag, bepalen wat en hoe bijgeschoold moet worden en onderzoeken welke subsidieregelingen er mogelijk zijn. Ook helpen we je graag bij het aanvragen van subsidies. 
Waar nodig ondersteunen we bij het aanmelden van de scholing, het brainstormen, meedenken, procesmatig volgen van het scholingstraject. Zo willen wij zoveel mogelijk bijdragen aan het succesvol opstarten van jouw scholing- of ontwikkelingsactie(s).

Hoe kan je je laten omscholen?

Het ontdekken hoe je je kunt (laten) omscholen tijdens deze coronacrisis, begint met vragen als: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Het uitvoeren van loopbaanonderzoek en op zoek gaan kansrijke mogelijkheden zijn onvermijdelijke stappen. Want als je je wilt laten omscholen, en dit doet vanuit een beroep dat door COVID-19 is getroffen, dan is er qua financiële tegemoetkoming veel mogelijk. Als tips geven we graag nog het volgende mee:
Doe een beroepskeuzetest, bekijk wat je allemaal al kan door eerder opgedane ervaring, kijk naar lokale of sectorale kansen, loop eens een dagje met iemand mee die het vak uitoefent waar je mogelijk in bent geïnteresseerd en laat je informeren over de subsidiemogelijkheden.

Laatste artikelen

Elk jaar nemen we ons van alles voor. We kennen ze allemaal, de goede voornemens voor het nieuwe Lees verder...

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) heeft impact op onze samenleving, in het bijzonder op de arbeidsmarkt. In Lees verder...

Staatvandienst, Omzien en Moedigh (SOM) zijn drie zelfstandig opererende bedrijven met een hoofdkantoor in Deventer. Dat is echter Lees verder...

Archief

Januari 2024 1 artikel
December 2023 1 artikel
Oktober 2023 2 artikelen
September 2023 1 artikel
Maart 2023 1 artikel
Februari 2023 1 artikel
Januari 2023 2 artikelen
December 2022 2 artikelen
November 2022 1 artikel
Oktober 2022 1 artikel
Augustus 2022 2 artikelen
Juni 2022 2 artikelen
5 tips voor een beter cv.
Schrijf je nu in en vergroot je kans op de arbeidsmarkt.