Week van de werkstress

Week van de werkstress in november 2019

Van 11 tot 15 november 2019 is het voor de zesde keer de Week van de Werkstress. Ditmaal staat de campagne in het teken van ‘werkplezier en ontwikkeling’. Het doel hiervan is om werkstress te verminderen of preventief aan te pakken. Dit door een gezamenlijke positieve, open en proactieve houding aan te nemen. Te veel werkstress kan leiden tot een burn-out. Werkstress als reden voor het verzuim van werknemers, is de afgelopen vijf jaar gestegen van 16 tot 20 procent. Dit leidt tot uiteenlopende problemen op mentaal, praktisch en financieel vlak voor alle betrokken partijen.

De insteek van de Week van de Werkstress is: ‘Werkplezier als buffer’. Werkdruk kan positief uitpakken zolang deze niet omslaat in ongezonde werkstress. Door te investeren in werkplezier door zowel werknemers als werkgevers, kan er een positieve uitwerking ontstaan op werkstress en verzuim. Werkplezier is daarmee het centrale thema van de Week van de Werkstress 2019. Initiatiefnemer en organisator van deze campagneweek over werkstress is brancheorganisatie OVAL (Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan).

Hoe kun je werkstress herkennen?

Het herkennen van werkstress kan door kenmerken uit onderstaande lijst te signaleren.
De werknemer..

 • heeft en lagere productiviteit en vertoont weinig betrokkenheid.
 • is vergeetachtig.
 • heeft een cynische en/of kritische houding, is snel geïrriteerd en toont andere negatieve uitingen.
 • is perfectionistisch.
 • heeft (een toename van) lichamelijke klachten.
 • vermijdt alle vormen van hulp.
 • toont weinig waardering naar collega’s toe.

Wat zijn de gevolgen van werkstress?

Werkstress kan verschillende gevolgen hebben voor de werknemer. Voorbeelden zijn het hebben van een lagere weerstand, (het gebrek aan) motivatie, het uit balans raken en (minder) weerbaar kunnen zijn. Dit kan weer leiden tot een periode van niet of minder kunnen werken, met als risico ontslagen te worden en een gat in het cv te riskeren.

Voor de werkgever kan werkstress resulteren in een minder productieve werknemer en bij uitval problemen met de continuïteit. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat de werknemer een schadevergoeding indient bij de werkgever.

Zeven methodes om werkstress te voorkomen

 1. De werkgever en werknemer moeten beiden stress signalen kunnen herkennen en hier ook alert op kunnen zijn.
 2. Er moet open communicatie plaatsvinden tussen werknemer en collega’s.
 3. Biedt als werkgever preventieve coaching aan, ook al is dat maar één consult per jaar.
 4. Zorg ervoor dat er bij een negatieve werksfeer aangepakt kan worden.
 5. Creëer (op een positieve manier) bewustzijn ten aanzien van zaken als perfectionisme of uitstelgedrag.
 6. Laat medewerkers hun eigen planning of werkritme bepalen.
 7. Plan pauzes in op (bij voorkeur) een andere plek dan de werkplek.

Thema Week van de Werkstress 2019: werkplezier en ontwikkeling

Veel bedrijven en organisaties grijpen deze campagneweek aan om dit belangrijke thema bij iedereen op de agenda te krijgen. Hoewel een eigen invulling is toegestaan, heeft de organisatie (brancheorganisatie OVAL) voor iedere dag een programma samengesteld:

1. Maandag

 • Ga met elkaar in gesprek over persoonlijke buffers tegen werkstress.
 • Volg een workshop gesprekstechnieken of gebruik een gesprekskaart rondom het thema werkstress.

2. Dinsdag

 • Bespreek samen hoe ieder zijn of haar gewenste dagindeling voor zich ziet.
 • Geef personeel de ruimte om samen hun creativiteit de vrije loop te laten gaan.
 • Biedt een programma aan over stresspreventie, eventueel met een externe coach.

3. Woensdag

 • Ga samen fysiek bewegen. Dit werkt preventief en gaat werkstress tegen.
 • Geef invulling aan het onderwerp gezonde voeding.
 • Organiseer een spelactiviteit ter ontspanning.

4. Donderdag

 • Kies voor een digitale detox. Denk aan een telefoonloze, gezamenlijke wandeling in de natuur. Ervaar minder druk door anders om te gaan met beeldschermen. Probeer ze (indien mogelijk) zoveel mogelijk te vermijden, of het gebruik ervan te verminderen.

5. Vrijdag

 • Breng samen in kaart wat jouw ‘energiegevers’ zijn op de werkvloer.
 • Maak er een ‘complimentendag’ van door deze naar elkaar uit te spreken.

Waarom is de Week van de Werkstress zo belangrijk?

Het doel van deze actieweek is om je bewust te worden van het probleem en stress en een eventuele burn-out te verminderen of te voorkomen. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out of een andere arbeidsgerelateerde psychische ziekte.

Niet voor niets wordt deze actieweek ondersteund door het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) , werknemers- en werkgeversorganisaties en beroeps- en brancheverenigingen. Zij steken tijd, hulp en sponsorgeld in deze week.

Wat kan Staatvandienst doen bij werkstress?

Als jij als werknemer merkt dat er sprake is van stress op de werkvloer, dan kan Staatvandienst je daarin begeleiden. Ook wanneer je als werkgever merkt dat een werknemer last heeft van stress en daardoor minder goed presteert, kun je bij Staatvandienst terecht voor coaching. Onze loopbaancoaches helpen werknemers met het verkrijgen van inzichten over waar ze zoal energie van krijgen. We bieden preventieve coaching aan, maar we zijn er ook om je te ondersteunen bij een burn-out.

Stress komt in alle beroepsgroepen voor. De oorzaken kunnen zowel bij de persoon zelf als in zijn of haar (werk)omgeving liggen. De aanleiding van een burn-out is vaak te wijden aan een combinatie van factoren. Deze kunnen worden opgedeeld in de volgende categorieën:

 • Eisen die de persoon aan zichzelf stelt
 • Eisen die de omgeving aan hem of haar stelt
 • Factoren op de werkvloer

Staatvandienst kan een werknemer die kampt met werkstress begeleiden. Het doel van deze coaching is om ervoor te zorgen dat de werknemer de situatie (weer) onder controle krijgt en dat hij weer voldoening haalt uit het werk. Dit doen we stapsgewijs. Allereerst moet de werknemer weten of hij het werk leuk vindt, wat er zo leuk aan is en wat hij graag wil. Hierbij gaat het er voornamelijk om wat hij wel wil en niet zozeer om wat hij niet wil. Door een duidelijk beeld te krijgen van de drijfveren, kan de werknemer beoordelen of dit (nog) aansluit bij de werkzaamheden die hij uitvoert. Vervolgens kijken we samen naar de situatie en bepalen we of de werknemer hier nog voldoening uit kan gaan krijgen, of dat hij beter op zoek kan gaan naar iets anders.

Aan de hand van een praktische methode, verschaffen we samen inzichten en handvatten waar de werknemer verder mee kan. Op een effectieve en planmatige manier werken we aan het stap voor stap opbouwen van nieuwe energie na een verstoorde energiehuishouding. Deze aanpak is gericht op het inzichtelijk maken van de oorzaken en het verminderen van symptomen. Belangrijk is hierbij om energie op te bouwen en de draagkracht te vergroten, zodat de werknemer uiteindelijk met vertrouwen en plezier aan het werk kan gaan.

We doen dit door middel van een praktische methode. Door het verschaffen van inzichten en het bieden van handvatten, werken we stap voor stap aan het opbouwen van nieuwe energie na een periode waarin de energiehuishouding verstoord was. De aanpak is gericht op zowel het verminderen van symptomen als het achterhalen van oorzaken. Belangrijk hierbij is het opbouwen van energie en het vergroten van de draagkracht waardoor er uiteindelijk met vertrouwen en plezier invloed kan worden uitgeoefend op de eigen (werk-)ervaring.

Neem gerust contact met ons op voor een maatwerk aanpak op het gebied van loopbaanadvies. Via een van onze 38 locaties bieden wij loopbaanadvies aan door ervaren coaches.

Laatste artikelen

Elk jaar nemen we ons van alles voor. We kennen ze allemaal, de goede voornemens voor het nieuwe Lees verder...

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) heeft impact op onze samenleving, in het bijzonder op de arbeidsmarkt. In Lees verder...

Staatvandienst, Omzien en Moedigh (SOM) zijn drie zelfstandig opererende bedrijven met een hoofdkantoor in Deventer. Dat is echter Lees verder...

Archief

Januari 2024 1 artikel
December 2023 1 artikel
Oktober 2023 2 artikelen
September 2023 1 artikel
Maart 2023 1 artikel
Februari 2023 1 artikel
Januari 2023 2 artikelen
December 2022 2 artikelen
November 2022 1 artikel
Oktober 2022 1 artikel
Augustus 2022 2 artikelen
Juni 2022 2 artikelen
5 tips voor een beter cv.
Schrijf je nu in en vergroot je kans op de arbeidsmarkt.